de6echte6denker6.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Wachten op God ..(die niet komt..)
  Ik vermoed dat een scheper ( van de mens) noem hem maar god heeft bestaan ( of bestaat).
  Er zullen nog vele volgen vermoed ik.
   
  Het verhaal over god ( en wie onze schepper zou kunnen zijn ) is inderdaad heel oud.
  Ik vermoed bijna net zo oud als het Universum bestaat.
  En dan heb je het alleen nog maar over  "ons" waarneembaar Universum ..( laten we de andere even buiten beschouwing )
  Ten eerste zou ik het willen hebben over "ons" en wat ermee wordt bedoeld.
  En....in  het licht gezien van wat het Heelal zou moeten zijn... en onze plek "daar" weer in.   God is een complexiteit die nou eenmaal niet is uit te leggen in een opperwezen ( wat is dat)?
  Iemand die meer weet en kan ..zowel geestelijk en... als... technisch ?
  De kennis en wijsheid ( wat is wijsheid...) moet je betrekken op dit moment in ons bestaan.
  Het kennis deel wordt continue getraineerd..(laten we het onkunde noemen) door de andere (bet)weters.
  Voor de gelovigen ben ik waarschijnlijk de jeuk in hun (geloofs ) pels.
  En natuurlijk een van DIE bet_weters.
   
  Terwijl ( vinden zij) de wijsheid in pacht hebben.
   
  Maar...
  "Het" totaal niet kunnen bevatten, gevormd door indoctrinatie en opvoedkundige waarden en waarheden( volgens de opvoeders)...ten opzichte hun kinderen... vinden wij vandaag de dag terug bij onszelf.
  Ook.... in ons eigen denken... c q  van wat normen en waarden behoren te zijn.
  Wij zijn gebonden in een tijds blok...( geest).
  In onze huidige  tijdsgeest en het moment van ons bestaan is "HIJ" steeds een bron van discussie.
  Ook duizenden jaren geleden had men hetzelfde probleem.
   
  Nu terug komend op ..wie wij.. ( als mens) zouden  zijn is de laatste duizenden jaren vermoedelijk wel duidelijk geworden.
  Alleen men wil er gewoon niet aan .
  Het terugvallen en afhankelijk opstellen richting een god, heeft de wereld de afgelopen decennia alleen maar rampspoed opgeleverd.
  Men doet alles te pas en te onpas in naam van god en pleegt zelfs moord en doodslag uit zijn naam...   Zijn naam ??  
  Ja.... zijn naam (GOD) een onbegrepen hersenspinsel in de menselijke geest.
   
   
  Eén ( in de ogen van de gelovigen) perfecte foutloze creatuur.
   
  Terwijl het allemaal zo duidelijk is wie god ( onze schepper) is.
  De schepper van de mens...zoals uit vele verhalen, fabels en sage's  blijkt.
   
  Een ..MENS:
   
   
  Een  rechtstreekse voorouder uit een ver verleden, die zichzelf door middel van reproductie op onze planeet heeft proberen te continueren.
   
  Nou het is hem gelukt...7 miljard zijn er onderhand. 

  Hij gebruikte de meest ontwikkelde en slimme en aangepaste primaat om zich te vermenigvuldigen.
  Een Hybride ras ontwikkelend, die zich goed staande kon houden op de wilde planeet die toen de aarde nog was.
   
  The Missing link Explayned.
   
  Een planeet met paradijselijke omstandigheden.
  Dus wetenschappers..zoek niet naar het paradijs  ...je staat er namelijk pressies boven op.
   
   
  De tuin van Eden is dus een heel ander verhaal.
   
  Met bovenstaand gegeven kunnen de gelovigen niets  
  Want hun OPPER_wezen...GOD.. blijkt niks anders te zijn dan gewoon een mens.
   
  De jaren van desinformatie en dogma's en opvoedkundige fouten ( zij wisten het ook niet beter) waren  de schuld van de hoeders van de kerk ... geloof...
   
  Zij gebruikten HUN wetenschap tot het knechten van de onwetende mens..."soortgenoot".
   
  De schriftgeleerden en verdere elitaire machthebbers zoals :
  koningen,
  kardinalen,
  priesters,
  schriftgeleerden.
  Zij deden hun uiterste best om hun geriefelijk leventje in stand te houden.
  Zij vertelden "HUN" verhaal zoals HUN het uitkwam.
   
   
  Waar zij het meeste ( als machthebbers) van konden profiteren.
  Onkunde.... instant gehouden door manipulatie en structurele desinformatie en leugens. Gebaseerd op angst en onwetendheid.
   
  Neergepend in een boek.
  Het zogenaamde boek der waarheid..
  Het boek van onze schepping.
  Het boek waarin verhalen staan.
  Een boek ...die iedereen MOET geloven als de waarheid.
  Het boek waarin het geloof wordt misbruikt.
   
  Misbruik door middel van ... ( halve waarheden) waarheden en leugens en gemanipuleerde (aangepaste) verhalen, over wie de mens en onze schepper zou zijn.
   

  Het ultieme boek der manipulatie...de bijbel..

    Dat ..FEIT..( zo zie ik het)..heeft ons als mens ontzettend geremd in de ontwikkeling van ons universeel bewustzijn.
   
  We zijn gekomen bij het tijdsblok wat het einde der tijden  ( 2) wordt genoemd.
  Het einde der tijden waarvan de Maya’s door middel van een kalender ook al gewag hebben gemaakt.
  Niet 21 dec 2012 maar volgens velen 28 oktober 2011 zou de cirkel volledig zijn afgerond. 
  Dit na vele herberekeningen  en wegfilteren van aantoonbare fouten in de huidige gregoriaanse kalender.
  Ook fouten in de omloop van de aarde ..zon combinatie, van enkele tientallen seconden per jaar, zijn mee berekend.  

  1 ..."Openbaringen"

  Wordt het hoofdstuk genoemd in de bijbel.
  Totaal niet beseffend wat die openbaringen nou pressies inhouden.
  Zal ik het uitleggen hoe ik het zie ?
  Nou...
   
  We zitten er  midden in:
  1 Openbaringen.
  2 .Eindtijd..
  3 Antichrist..
  4 De ( vermelde) terugkomst van Jezus..
  Tjonge ..tjonge ,,het zou wat zijn   zeg...
   
  Alles kan je in één zin stoppen.
  In één tijdsblok.
  Het gebeurd nu..
  OPENBARINGEN:
  ( Wiki Leaks)
  W.orld W.ide W.eb
   
  WWW…volgens sommige geloven  het teken van de duivel.
   
  Het teken der kennis zou ik zeggen....ongesensureerd ( nog wel)
  Veel wat men verteld en als sprookjes wordt afgedaan blijken de waarheid te zijn.   Buitenaardsen bestaan: Ufo’s Bestaan Leefbare planeten buiten de onze ..BESTAAN.
   
  De duivel ( een afvallige engel) genaamd Lucifer..
   
  LICHTBRENGER.

  Hij wist wat er zou gebeuren als Eva zou gaan snoepen van der boom der kennis. Toch ?
  WWW is een tak van dezelfde boom.
  De positie van God zou in het geding komen als men teveel kennis zou vergaren ...toch ? Voor alle duidelijkheid    3 “ DE ANTICHRIST”  is de waarheid ... en  is geen persoon, maar een  “ denkpatroon”
  die  “constatering” FEIT.. zal Christus...en dus God van zijn sokkel  zal halen.
   
  Vandaar de naam antichrist
  En daar zijn ze als machthebbers ( de kerk) als de dood voor.
  Ze zullen hun macht verliezen over de steeds slimmer wordende  mensheid  waar het Universele bewustzijn zich letterlijk zal openbaren in de geest.
   
  De onaantastbare...onfeilbare GOD... “de onbekende “ krijgt een gezicht.
  Lucifer kende de schepper (HIJ die wij god noemen) ...gewoon een mens ..
  Een god met een gezicht.
  E en gezicht ..die je met een beetje fantasie elke morgen aankijkt als je in de spiegel staart. Wat een schokkende ontdekking.

  God was ( IS) een mens.

  NIKS opperwezen...
   
  Iets wat moeilijk is te verkroppen door de kerk misleide en  mishandelede geest van de gelovige.
  Misschien is het zelfs onmogelijk.
  DE tijd zal het ons leren

  Continu bestookt worden met desinformatie ..dat HET als de waarheid wordt gezien.
  Duizenden jaren van foute informatie over god en zijn vrienden en soortgenoten hebben zich in veel geesten onwrikbaar opgeslagen.
  Gelukkig is er hoop.Niet onze voormalige schepper zal ons redden ...Wij zullen het zelf moeten doen ..Maar misschien komt hij alsnog ons redden vanuit de ruimte..
  Met zijn superieure techniek.Ik hoop dat ZELFS HIJ ( de laatste duizenden jaren) zijn verstand heeft gekregen en ons zal helpen.Misschien niet We zullen zien ..

   
   
  We evolueren dan wel heel snel door naar een hoger bestaans niveau.
  Misschien is dat wel de bedoeling Men is ( bijna ) niet meer instaat om de waarheid te accepteren zoals hij is.
  Gelukkig is er hoop en kan men een ander verhaal ( als de waarheid) aan nemen.
  In Duitsland is er wetenschappelijk onderzoek geweest en het resultaat werd gepubliseerd op internet .
  WWW..: ....Wij ..Weten..de Waarheid. MIJN verhaal ...
  In het klein kan men het zich voorstellen alsof men terug gaat naar zijn jeugd, en men komt er op een gegeven moment achter dat Sinterklaas niet bestaat.
  Er zijn veel kinderen die het vertrouwen in hun ouders op dat moment voor de rest van hun leven zijn verloren.
  Gelovigen zullen zich massaal van het geloof afwenden en de leiders ter verantwoording roepen.
  Afgelopen week is het de dag van de waarheid voor onze ( ex ) kopstukken..i.v.b met de Valuta crisis.
  Wouter Bos
  Nout Wellink
  Balkenende,
  Duisenberg enz ..enz..
  Al is de leugen nog zo snel .....
  Dat zal uiteindelijk ook het deel worden van de gelovigen ..met een pijnlijk zelfbesef als resultaat.
  Gelouterd door de waarheid alleen kunnen wij overleven als mens.
  God... en het geloof heeft het doel gediend.
  Steek de hand in onze EIGEN boezum en neem verantwoordelijkheid voor de mens als soort.
  Met liefde en compassie en tolerantie tegen diegene die nog niet zover zijn om MIJN verhaal te accepteren als deel van een “MOGELIJKE”waarheid.
  Met de wetenschap dat dit verhaal nog wel een langer staartje heeft dan die paar duizend jaar (wat wij vermoeden) onze roots kunnen zijn.
  Dat we allemaal mensen zijn met een gemeenschappelijke voorvader ( god genaamd) die al miljoenen jaren rondreist en zich gereproduceerd op zijn reis door het Onmetelijke UNI_versum op zoek naar ......kennis..en wijsheid.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl