de6echte6denker6.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
   
  Ik wordt geblokt sinds gisteravond door de beheerder.. intolerante Henk..
   
  Het zij zo..
   
  Ik zal indirect proberen te reageren op mijn Punt...blog. pas vanaf vanavond..later kan ik dat jammer dat andere meningen over de almachtige hier niet worden getolereerd.
   
  Bedankt ..Henk..voor je coulance
   
  ( Henk (beheerder) says: January 5, 2012 at 11:17 pm @René Je bent wel erg druk zeg met je geraaskaal…… Henk. sinds dat moment ben ik geblokt
   
  Hier... .."CENSUUR".. adres  site wordt niet meer  geplaatst ..die eer geef ik hem niet
  Hij neemt zij job wel erg serieus ..die bewaker henk
  Lees meer...
  Hoe schrijf je een positieve blog voor het nieuwe jaar.
  Nou dat doe je voor dat jaar begonnen is ..
  ( moet wel snel zijn op Samoa is het al 2012).
   
  Het probleem met mij is ..dat men mij een doemdenker noemt..
  Een positief verhaal voor 2012 zou voor mij niet weggelegd zijn.
  We zullen zien ..aan het eind van mijn blog.verhaal.
   
  Ikzelf vind me een realist ..ja ..ja .. zeggen de anderen  "jij"  die gelooft in vliegende schotels een realist ?
  Nou ...ik zie ze regelmatig de zogenaamde U.F.O's.
  Maakte er zelfs een foto van.
  Op vrijdag  23 April 2011 boven de Stad Groningen  richting kijkende van Beyum een andere wijk van de stad.
  Boven de flat.
  U mag zelf beoordelen..er is niks geknoeid met de foto..
   
  Netty mijn vriendin heeft hem ook gezien ..
  Maar ja ..Wij ( zij en ik) sporen toch niet ?
  zie onderstaande foto's en vergrotingen
   
   
   
   
   
   
   
  Bovenstaande vergroting is donkerder gemaakt en meer contrast..
  Volgens Niburu.nl is het een duif..
  Maar ..gelukkig hebben we de foto's nog..
  Tjonge ..tjonge..een duif..
  Tuurlijk...
  Ik zie mijzelf als een onderdeel van een DENKTANK..een denktank van de mensheid.
  Een denktank die continue wordt becommentarieerd door anders denkenden.
  Dat is mooi ( objectiviteit ) is wel zo handig bij dit soort van zaken.Toch..?
   
  Dat is toch positief ?
  Het probleem ( wat het commentaar betreft) is dat anders denkenden mij vertellen wat wel en niet kan.
  Wel of niet waar is..
  Dan komt men automatisch terecht bij... wat is WEL WAAR en wat NIET ..
  Wie zegt tegen mij ....leuke trucage foto... René.
  Is dat  zo iemand  die kijkt met een kokerblik?
   
  Ik denk zelf dat het spirituele blindheid is.
  Het kijken vanuit een denkpatroon die totaal gevormd is door een verkeerde verwrongen gemanipuleerde  blik op de realiteit.
  De schuldige die ik hiervoor aanwijs is het geloof ..
  Het geloof geregeerd door geloofsregels dogma's en foute verhalen die al 2000 jaar het denken van de mensheid vergiftigen.
  Macht.. Status ..en Geld..
  Geld..... "..IS.." ...  macht en status.
  Het status symbool stort binnen een paar maanden in .
  Het wereldwijd noodzakelijke medium stort ineen.
  We zijn beland aan HET einde van een TIJDPERK.
  Een tijdperk dat al vermeld werd door PAULUS in het grote BOEK.
   
   Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
   
  Beste Timoteüs
  Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. STREEF NAAR RECHTVAARDIGHEID, VROOMHEID, GELOOF, LIEFDE, VOLHARDING EN ZACHTMOEDIGHEID” (vs. 11). En hij vervolgt met de opmerking: “STRIJD DE GOEDE STRIJD DES GELOOFS...”.   Met andere woorden: het is soms niet gemakkelijk, maar je functioneert zo in je leven wel naar de wil van God en bent door zo’n leven een vruchtbaar getuige van Hem en zijn Koninkrijk.

  In zijn tweede Brief aan Timoteüs geeft Paulus ook nog een opsomming hoe het in de ‘laatste dagen’ zal zijn: “De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en blind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen” (2 Tim. 3:1-5).

  De zucht naar geld zal de wereld in een 3e wereld oorlog storten vermoed ik.
  Binnen 6 maanden na het begin van 2012.
  Er zal zoveel bij worden  gedrukt.... gecreëerd ..gefabriceerd..dat de waarde weldra nihil zal zijn.
  De waarde van TAST..bare spullen zoals voedsel ...bouwmaterialen .. volgepakte winkels en kasten en kelders met etenswaren zullen onbetaalbaar zijn.
  Geld ( papier en munten) kun je namelijk niet van leven.
  Vooral als het geen waarde meer heeft.
  Papier houd het langste zijn waarde je kan er de kachel warm me stoken.
   
   
   
  Bovenstaande dollar biljetten kunt U zien als de Euro.
  En dan ..?
  Anarchie  vechten om wat er nog over is.
  Om water ....grondstoffen en etenswaren....onderdak..
  Oorlogen tegen elkaar ..
  Ook de Europese landen zullen elkaar weer gaan bevechten.
  Niet omdat ze dat graag willen ..maar omdat ze wel moeten ..( als men wil overleven)
  Dat overleven gaat NU ook al ten koste van de anderen.
  De sterkste die wint ( zoals al duizenden jaren gebeurd).
  En iedereen ( de geloofd) denkt dat "ZIJN GOD" hem bijstaat.
   
  Blijf geloven gelovige ..en krijg je een klap ..draai de andere wang naar de agressor.
  Hij weet namelijk niet beter.
  Helemaal vergeten ( door hetzelfde geloof) dat we allemaal mensen zijn.
  Geen onderscheid, in zogenaamd ras..of..kleur..of  land.. waar men woont.
   
  Allemaal kinderen in het paradijs..
   
  WE ZIJN HET ALLEEN VERGETEN 

  En nu..?
  Wie ben ik om te zeggen wat er gaat gebeuren .
  Nou het staat toch in de het boek der waarheid ?
  Het boek door de meesten niet wordt begrepen ?
  En zeker door de gelovigen niet ..
   
  MIJN MENING..
  Als zombies 2000 jaar gehersenspoeld   door ..ja ..door wie  eigenlijk?
  Door onszelf beste mensen..door onszelf..de mens.
  Een totaal verwrongen ..verknipt ..geloofsverhaal  door kerk ..magistraten ..en zogenaamde schriftgeleerden..priesters ..en machthebbers.
  Dat alleen maar als doel heeft gehad om zichzelf te verrijken en een gemakkelijk leventje  te regelen op deze aarde ( voor zolang men er is)  ten koste van dom gehouden gelovigen.
  Ja ..ja ..dom gehouden gelovigen  durf ik te schrijven ..
  Is namelijk mijn mening..
  En meningen mag men hebben ( volgens Balkenende)
   
  dinsdag 12 januari 2010
   
  ( Uit het vanmorgen gepubliceerde rapport van de commissie-Davids blijkt dat het kabinet Balkenende op geen enkele manier militair betrokken was bij de Amerikaans-Britse aanval op Irak. Alle spektakel hierover in de linkse media slaat nergens op. )

  Tjah ..ik heb er een andere mening over...( rapport Davids).
   
  http://www.nu.nl/politiek/2160292/commissie-davids-presenteert-irak-rapport.html

  Overtuigd van zijn gelijk houd de gelovige zijn poot stijf..
  Het ingewikkeldst fenomeen  wat er is ( vind ik ) ..."god's verhaal" ... blijvend geloven.  
  Ondanks de kritiek van de ANDERS denkenden ..  cq  ongelovigen .
  Wie zal er gelijk hebben..
  Ik weet het ..of  DENK te weten ..
  Ik kijk met een OPEN_BLIK..de wereld in.
  En zie ,,dat het NIET goed ..is.
  Dat hebben we zelf vergald.
  Dus  ( weer) schuld leggend bij het ..FOUTE . geloof.
  Gebaseerd op  GELD...macht..corruptie..leugens en bedrog.
  Dus het Handboek ( zoals is bedoeld voor de mens) is als geloofsboek misbruikt.
  Door een kleine elite,  die ons als basis ...  een verkeerde voorstelling van onze schepper gaven...en nog steeds geven.
  Het geloven gebeurd vanuit de hersenen.
  En zodra men dat verteld aan de gelovigen  vinden ze het niet echt grappig.
   
   
   Anderzijds, is het verhaal van god simpeler dan U denkt.
  Een wezen van buiten deze aarde die zichzelf heeft gedupliceerd.
  Gebruikmakend van zijn superieure techniek en kennis om een Hybride wezen te maken die het prima kon overleven op deze planeet.
   
  Niks mystieks aan dus.
  lees het via onderstaande link.
   
  http://mijnoverdenkingen.blogspot.com/2009/02/darwin-heeft-gelijk.html

  Voor een andere uitleg over ...ONS ...( als mensheid) scheppings verhaal verwijs ik U naar
  onderstaande link.
  Verbaas Uw geconditioneerde hersenen en kijk het hele verhaal uit.
  Bram Vermeulen aan het woord.
  Over onze scheppers.

   
  Een prettige jaarwisseling toegewenst.
  Met een verhelderende KIJK op de wereld in 2012 
   
   
  Dankzij Uw verruimde Bewustzijn
   
   
  Namaste

   
   
   
   
  Lees meer...
  Ik vermoed dat een scheper ( van de mens) noem hem maar god heeft bestaan ( of bestaat).
  Er zullen nog vele volgen vermoed ik.
   
  Het verhaal over god ( en wie onze schepper zou kunnen zijn ) is inderdaad heel oud.
  Ik vermoed bijna net zo oud als het Universum bestaat.
  En dan heb je het alleen nog maar over  "ons" waarneembaar Universum ..( laten we de andere even buiten beschouwing )
  Ten eerste zou ik het willen hebben over "ons" en wat ermee wordt bedoeld.
  En....in  het licht gezien van wat het Heelal zou moeten zijn... en onze plek "daar" weer in.   God is een complexiteit die nou eenmaal niet is uit te leggen in een opperwezen ( wat is dat)?
  Iemand die meer weet en kan ..zowel geestelijk en... als... technisch ?
  De kennis en wijsheid ( wat is wijsheid...) moet je betrekken op dit moment in ons bestaan.
  Het kennis deel wordt continue getraineerd..(laten we het onkunde noemen) door de andere (bet)weters.
  Voor de gelovigen ben ik waarschijnlijk de jeuk in hun (geloofs ) pels.
  En natuurlijk een van DIE bet_weters.
   
  Terwijl ( vinden zij) de wijsheid in pacht hebben.
   
  Maar...
  "Het" totaal niet kunnen bevatten, gevormd door indoctrinatie en opvoedkundige waarden en waarheden( volgens de opvoeders)...ten opzichte hun kinderen... vinden wij vandaag de dag terug bij onszelf.
  Ook.... in ons eigen denken... c q  van wat normen en waarden behoren te zijn.
  Wij zijn gebonden in een tijds blok...( geest).
  In onze huidige  tijdsgeest en het moment van ons bestaan is "HIJ" steeds een bron van discussie.
  Ook duizenden jaren geleden had men hetzelfde probleem.
   
  Nu terug komend op ..wie wij.. ( als mens) zouden  zijn is de laatste duizenden jaren vermoedelijk wel duidelijk geworden.
  Alleen men wil er gewoon niet aan .
  Het terugvallen en afhankelijk opstellen richting een god, heeft de wereld de afgelopen decennia alleen maar rampspoed opgeleverd.
  Men doet alles te pas en te onpas in naam van god en pleegt zelfs moord en doodslag uit zijn naam...   Zijn naam ??  
  Ja.... zijn naam (GOD) een onbegrepen hersenspinsel in de menselijke geest.
   
   
  Eén ( in de ogen van de gelovigen) perfecte foutloze creatuur.
   
  Terwijl het allemaal zo duidelijk is wie god ( onze schepper) is.
  De schepper van de mens...zoals uit vele verhalen, fabels en sage's  blijkt.
   
  Een ..MENS:
   
   
  Een  rechtstreekse voorouder uit een ver verleden, die zichzelf door middel van reproductie op onze planeet heeft proberen te continueren.
   
  Nou het is hem gelukt...7 miljard zijn er onderhand. 

  Hij gebruikte de meest ontwikkelde en slimme en aangepaste primaat om zich te vermenigvuldigen.
  Een Hybride ras ontwikkelend, die zich goed staande kon houden op de wilde planeet die toen de aarde nog was.
   
  The Missing link Explayned.
   
  Een planeet met paradijselijke omstandigheden.
  Dus wetenschappers..zoek niet naar het paradijs  ...je staat er namelijk pressies boven op.
   
   
  De tuin van Eden is dus een heel ander verhaal.
   
  Met bovenstaand gegeven kunnen de gelovigen niets  
  Want hun OPPER_wezen...GOD.. blijkt niks anders te zijn dan gewoon een mens.
   
  De jaren van desinformatie en dogma's en opvoedkundige fouten ( zij wisten het ook niet beter) waren  de schuld van de hoeders van de kerk ... geloof...
   
  Zij gebruikten HUN wetenschap tot het knechten van de onwetende mens..."soortgenoot".
   
  De schriftgeleerden en verdere elitaire machthebbers zoals :
  koningen,
  kardinalen,
  priesters,
  schriftgeleerden.
  Zij deden hun uiterste best om hun geriefelijk leventje in stand te houden.
  Zij vertelden "HUN" verhaal zoals HUN het uitkwam.
   
   
  Waar zij het meeste ( als machthebbers) van konden profiteren.
  Onkunde.... instant gehouden door manipulatie en structurele desinformatie en leugens. Gebaseerd op angst en onwetendheid.
   
  Neergepend in een boek.
  Het zogenaamde boek der waarheid..
  Het boek van onze schepping.
  Het boek waarin verhalen staan.
  Een boek ...die iedereen MOET geloven als de waarheid.
  Het boek waarin het geloof wordt misbruikt.
   
  Misbruik door middel van ... ( halve waarheden) waarheden en leugens en gemanipuleerde (aangepaste) verhalen, over wie de mens en onze schepper zou zijn.
   

  Het ultieme boek der manipulatie...de bijbel..

    Dat ..FEIT..( zo zie ik het)..heeft ons als mens ontzettend geremd in de ontwikkeling van ons universeel bewustzijn.
   
  We zijn gekomen bij het tijdsblok wat het einde der tijden  ( 2) wordt genoemd.
  Het einde der tijden waarvan de Maya’s door middel van een kalender ook al gewag hebben gemaakt.
  Niet 21 dec 2012 maar volgens velen 28 oktober 2011 zou de cirkel volledig zijn afgerond. 
  Dit na vele herberekeningen  en wegfilteren van aantoonbare fouten in de huidige gregoriaanse kalender.
  Ook fouten in de omloop van de aarde ..zon combinatie, van enkele tientallen seconden per jaar, zijn mee berekend.  

  1 ..."Openbaringen"

  Wordt het hoofdstuk genoemd in de bijbel.
  Totaal niet beseffend wat die openbaringen nou pressies inhouden.
  Zal ik het uitleggen hoe ik het zie ?
  Nou...
   
  We zitten er  midden in:
  1 Openbaringen.
  2 .Eindtijd..
  3 Antichrist..
  4 De ( vermelde) terugkomst van Jezus..
  Tjonge ..tjonge ,,het zou wat zijn   zeg...
   
  Alles kan je in één zin stoppen.
  In één tijdsblok.
  Het gebeurd nu..
  OPENBARINGEN:
  ( Wiki Leaks)
  W.orld W.ide W.eb
   
  WWW…volgens sommige geloven  het teken van de duivel.
   
  Het teken der kennis zou ik zeggen....ongesensureerd ( nog wel)
  Veel wat men verteld en als sprookjes wordt afgedaan blijken de waarheid te zijn.   Buitenaardsen bestaan: Ufo’s Bestaan Leefbare planeten buiten de onze ..BESTAAN.
   
  De duivel ( een afvallige engel) genaamd Lucifer..
   
  LICHTBRENGER.

  Hij wist wat er zou gebeuren als Eva zou gaan snoepen van der boom der kennis. Toch ?
  WWW is een tak van dezelfde boom.
  De positie van God zou in het geding komen als men teveel kennis zou vergaren ...toch ? Voor alle duidelijkheid    3 “ DE ANTICHRIST”  is de waarheid ... en  is geen persoon, maar een  “ denkpatroon”
  die  “constatering” FEIT.. zal Christus...en dus God van zijn sokkel  zal halen.
   
  Vandaar de naam antichrist
  En daar zijn ze als machthebbers ( de kerk) als de dood voor.
  Ze zullen hun macht verliezen over de steeds slimmer wordende  mensheid  waar het Universele bewustzijn zich letterlijk zal openbaren in de geest.
   
  De onaantastbare...onfeilbare GOD... “de onbekende “ krijgt een gezicht.
  Lucifer kende de schepper (HIJ die wij god noemen) ...gewoon een mens ..
  Een god met een gezicht.
  E en gezicht ..die je met een beetje fantasie elke morgen aankijkt als je in de spiegel staart. Wat een schokkende ontdekking.

  God was ( IS) een mens.

  NIKS opperwezen...
   
  Iets wat moeilijk is te verkroppen door de kerk misleide en  mishandelede geest van de gelovige.
  Misschien is het zelfs onmogelijk.
  DE tijd zal het ons leren

  Continu bestookt worden met desinformatie ..dat HET als de waarheid wordt gezien.
  Duizenden jaren van foute informatie over god en zijn vrienden en soortgenoten hebben zich in veel geesten onwrikbaar opgeslagen.
  Gelukkig is er hoop.Niet onze voormalige schepper zal ons redden ...Wij zullen het zelf moeten doen ..Maar misschien komt hij alsnog ons redden vanuit de ruimte..
  Met zijn superieure techniek.Ik hoop dat ZELFS HIJ ( de laatste duizenden jaren) zijn verstand heeft gekregen en ons zal helpen.Misschien niet We zullen zien ..

   
   
  We evolueren dan wel heel snel door naar een hoger bestaans niveau.
  Misschien is dat wel de bedoeling Men is ( bijna ) niet meer instaat om de waarheid te accepteren zoals hij is.
  Gelukkig is er hoop en kan men een ander verhaal ( als de waarheid) aan nemen.
  In Duitsland is er wetenschappelijk onderzoek geweest en het resultaat werd gepubliseerd op internet .
  WWW..: ....Wij ..Weten..de Waarheid. MIJN verhaal ...
  In het klein kan men het zich voorstellen alsof men terug gaat naar zijn jeugd, en men komt er op een gegeven moment achter dat Sinterklaas niet bestaat.
  Er zijn veel kinderen die het vertrouwen in hun ouders op dat moment voor de rest van hun leven zijn verloren.
  Gelovigen zullen zich massaal van het geloof afwenden en de leiders ter verantwoording roepen.
  Afgelopen week is het de dag van de waarheid voor onze ( ex ) kopstukken..i.v.b met de Valuta crisis.
  Wouter Bos
  Nout Wellink
  Balkenende,
  Duisenberg enz ..enz..
  Al is de leugen nog zo snel .....
  Dat zal uiteindelijk ook het deel worden van de gelovigen ..met een pijnlijk zelfbesef als resultaat.
  Gelouterd door de waarheid alleen kunnen wij overleven als mens.
  God... en het geloof heeft het doel gediend.
  Steek de hand in onze EIGEN boezum en neem verantwoordelijkheid voor de mens als soort.
  Met liefde en compassie en tolerantie tegen diegene die nog niet zover zijn om MIJN verhaal te accepteren als deel van een “MOGELIJKE”waarheid.
  Met de wetenschap dat dit verhaal nog wel een langer staartje heeft dan die paar duizend jaar (wat wij vermoeden) onze roots kunnen zijn.
  Dat we allemaal mensen zijn met een gemeenschappelijke voorvader ( god genaamd) die al miljoenen jaren rondreist en zich gereproduceerd op zijn reis door het Onmetelijke UNI_versum op zoek naar ......kennis..en wijsheid.
  Lees meer...
  Op hun ziel trappen ?
   
  Door ze de mond te snoeren ?
   
  Terecht wijzen ?
   
  Met welk recht ?
   
  Een leerproces is regelmatig pijnlijk .
   
  Fouten zijn toegestaan.
   
   
  Het kan ook lang duren.
  De wet van de herhaling heeft zijn tijd nodig.
  Voor de zoon van een god liep er nogal veel bloed uit.
  Je zou eigenlijk denken, dat de zoon van een god onkwetsbaar zou moeten zijn.
  En een god zeker.
  Hij zou dus nergens bang voor moeten zijn .
  DIE GOD.
  Waarom krijg ik dan steeds het gevoel dat hij ergens bang voor is ?
   
  Het gevoel dat hij ontmaskerd zou kunnen worden ?
  Openbaringen ...heet de tijd waar in we leven.
  Wat wordt er geopenbaard ?
  De waarheid ..zouden we die te weten komen ?
   "De waarheid in pacht"... die de gelovige denkt te hebben.??
  Zou het een heel andere wending kunnen nemen ?
  Het geloof?
  Ja..k weet het ...
  Maar zij willen niet..
  Kom niet aan HUN zekerheden.
  Zekerheden ....gebaseerd.., op een boek.
  U weet wel welke ik bedoel.
   
   
   
   
  Men geloofd wat in het boek geschreven staat.
  Vele paralellen zijn te vinden in eenzelfde gelijkend verhaal.
   
   
   
  Schokkende en een belediging van jezus en god zullen velen het vinden.
  Zeg ik 
  Hooo ja ?
   
  Jezus is gemaakt door god....( zoon van).
  Toch ..?
  Of was jezus de zoon van de timmerman Jozef en Maria? en dus gewoon een mens ?
  Volgens de overlevering is Maria zwanger geraakt zonder seks te hebben.
  Vroeger leek dat onmogelijk..tegenwoordig weet men  zeker dat het  kan.
  K.I heet het.
  Kunstmatige inseminatie.
  Voor kunstmatige inseminatie heeft men toch een behoorlijke opleiding nodig.
  Het zaad is dus van god..( zoon van) en de moeder is Maria.
  Conclusie: god was een mens.
  Net als U en ik .
  Een hele slimme mens een mens uit de ruimte..
  Ja ..ja.. ik weet U wilt het niet horen.
  Maar ja ...U geloofd met zijn allen dat god de aarde heeft geschapen.
   
  Het boek Genesis
  "In het begin schiep God de hemel en de aarde"
  U wel bekend ..
  Tjah ..de god die de hemel en aarde schiep is niet dezelfde, als diegene die adam em eva zou hebben geschapen.
  Zo machtig is god niet...als mens..
   Let wel ..is Mijn mening.
  Vandaag was Arie Boomsma voor de tv (herhaling van gisteren.)
  Vele vragen en twijfels over de persoon en aard van god spelen regelmatig door zijn hoofd.
  Twijfels noemde hij hetzelf.
  Het intellect doet zijn werk.
  Hij durfde het te benoemen.
  Het denken wordt BEWUST_zijn.
  God zou wel eens groter of kleiner kunnen zijn dan hoe men er als individu er over denkt.
  Voor een ieder verschillend dus,
  De gelovige zal nog raar op zijn neus kijken.
  Als hij de waarheid zal ontdekken.
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...

  Bedankt ..Ellie..

  Dat mijn denken ( en schrijven ) vanuit mijn denken ( ik ) ego..raakvlakken bied in jou denken ..
  'Tjonge ..tjonge..wat een zin ...gnif ..gnif..
  Het ene kan niet zonder het andere denk ik dan.

  Het yin en yang heeft meer raakvlakken ..dan ja ..of ..nee.
  Pro en contra...
  Net zoals zwart ( volgens computertaal ) uit 256 grijstinten bestaat.
  Zelf ben ik nieuwschierig wat wit dan eigenlijk inhoud.
   
  Uit hoeveel witteinten bestaat wit ?
   
  Bekijkt men iets vanuit het wit ..of bekijkt men iets uit het zwart.
   
  Praten we niet eens over de Miljarden (sinds 14 dagen) 7 miljard kleuren in het denken van de mens.
  Ieder mens zijn eigen ( denk) kleur..zijn eigen perspectief...een bijna oneindige combinatie van wegen die 7 miljard gecombineerde mogelijkheden bied.

  De nuances kunnen bekijken, en vanuit het ik.... er een oordeel over kunnen geven, is de mens niet vreemd.
  Het zien.. wordt altijd bekeken vanuit het begin punt.
  Jou eigen  perspectief.
  De basis van jou denken.
  JIJ.... IK..
  Alles gekleurd door observaties en invloeden van wat men ( denkt) waar te nemen.
  Al dan niet beëinvloed  door wat anderen zeggen ... wat zij er van vinden
  Iedereen denkt zijn gelijk te kunnen of moeten  halen of een deel er van.
  Het gaat om het gevoel ..weet ik ..
  Men is van iets overtuigd ..men denkt dat men goed zit ( gevoelsmatig)
  Het gevoel gebaseerd op het denken van het individu... de persoonlijke beleving.
  Het denken gekleurd door   invloeden van buitenaf.
  De mijne net zo goed..als de anderen.
  Men heeft allemaal zijn verhaal.
  Wie er  uiteindelijk gelijk heeft zal niet zo gemakkelijk kunnen worden beantwoord.
  Het zal een mengeling zijn  van meerdere denkpatronen.
  Het probleem is, dat heel veel denken het te weten ..
  Ook ik hoor bij de categorie:  DENKT HET TE WETEN.
  HET..is nou de crux.
  Jullie ...HET.. is niet de mijne..
  Voor een deel ( denk in 7 miljard keer 7 miljard combinaties) als begin punt.
  En hou die van jezelf als basis.
  Dan kun je kijken naar de anderen met of zonder kritiek ..
  Mee kunnen gaan of niet of voor een deel.
  Op zoek naar de waarheid ..
  Waar de gelovigen niet meer aan meedoen.
  Dat komt door de gekleurd heid van het denken en desinformatie over wat HET zou moeten zijn.
  Nooit meer twijfelen over.. HET.. dat doet de gelovige.
  Dat is HET waar zij vrede mee hebben.
  Het onnoembare ondeelbare  onvatbare een plek geven in HUN hoofd.
  Een gedachte die zal ophouden te bestaan bij de dood van het individu..
  Waar ik hier onder een illustratie van zal plaatsen 
  Waar we dan (als bovenstaande nog niet duidelijk is ) mee zullen moeten leren leven.
   
   
   
  Alsnog een prettig weekend allen 
   
   
  Lees meer...
  Hey... Hallo SLIMME Mensen....

  Of ligt het er weer te dik op Nu ..?? hahahah

  Ook ik... hou me bezig met de mens..
  In al zijn facetten...maar vooral in zijn ( het )denken.
  Het denken van de mens...en wat ze geloven ..

  Geweldig hoe gevarieerd de mens kan denken ( Morgen 7 miljard mensen) dus ...7 miljard Variaties.
  Iedereen denkt en doet maar wat of denkt alle antwoorden te hebben of te krijgen .
  Allemaal gebaseerd op het ego ..HET OVER_leven dus .
  Tot de dood ons scheidt.hahah

  Daartussen ( geboorte en dood) manipuleren en beïnvloeden we elkaars denken.
  De een doet het beter dan de ander met goede en eventueel kwade bedoelingen bewust of onbewust.
  Met kwade bedoel ik ten koste van de ander.??

  Nee...

  Ja...: Mensen /die ten koste van anderen HUN doel willens en wetend mis(gebruiken) om te HET te realiseren voor hun EGO.

  Wees niet bang om iets te nemen van een ander..
  Als MEN zelf goed in zijn vel zit geeft men met liefde.

  Heel vaak worden we genomen zonder dat we het door hebben.
  ( ik weet dat dit ook anders gelezen kan worden) maar het is niet zo bedoeld.

  Even over Mariska.
  Ja die Van de Roomse Kerk.
   

  Mariska Orbán  ( het Katholiek kindvrouwtje op drift ) zoals  er ergens in een blog  wordt vermeld, meld zich de laatste tijd vaak bij de Media omdat ZIJ vind dat het weer nodig is.

  Dat mevrouw gebruikt wordt door de Roomse Kerk kan haar schijnbaar niks schelen.
  Zolang zij maar ONTVANGT..

  De kerk merkt alleen maar dat de aandacht weer op de Roomse Kerk wordt gericht via  een andere PISPAAL.

  Ja zo zie ik haar ...want zij trekt alle aandacht naar zich toe en daar is de Roomse Kerk heel blij mee..
  Worden de seksuele MIS_(ge)bruik door de priesters of andere medewerkers van de kerk door de media op een ander SLACHTOFFER gericht.

  Onder tussen zichzelf wellustig.. wentelend door alle aandacht.. en de positie zij heeft gekregen bij het ..KERK.. blaadje ( HOE SLIM ...is de kerk) doet Mariska haar werk..
  Voor zichzelf..maar vooral voor de kerk.

  Blond ..? Dom..?

  Zij vind zichzelf niet dom ..
  IK vind haar onwetend....en ik denk : /dat zij denkt /dat zij slim  is.

  Misschien is het zo ..( ik kan niet in haar hoofd kijken).

  Ik heb mijn bedenkingen.
  Voorlopig denk ik dat ze een Slaaf is van de kerk een onwetende ..!!
  En ze weet het gewoon nog niet ..en ..of.. ziet..ze het anders ..?
  Het...  HAAR... Ego is er zichtbaar blij mee.
  Ze ...(lijkt).. gelukkig in haar situatie

   Blond ?

  Een goed excuses schijnt de kleur wel te zijn.
  Als ik kijk naar  Eva Jinek denk ik weer het tegenovergestelde.
  Blond is slim..
  Of verven ze beiden het haar ?
  Wie kan me dat vertellen..??
  Een video op internet van een uitzending van P&W ( Pauw en Witteman)
  Het stukje uit de uitzending heeft als titel ...

  De minachtende blik van Pauw   noopte mij om in het geweer te komen tegen deze titel.

  Het blijkt namelijk uit de koker te komen van gelovend Nederland.
  Zoals u weet is niemand zonder vooroordeel en de kerkgangers voelen zich tegenwoordig direct aangevallen in hun geloof.

  Onderstaand confersatie wil ik u niet onthouden..  link naar site :
  Hallo beste Humphrey  

  Nou ik laat maar iets van me horen ..
  ja ..ja ..ik leef ook nog en ik volg ( sommige delen) van jou doen en laten.
  Ik zie dat er progressie in zit maar het verstokte geloven blijft er toch echt inzitten.
  Ik heb mijn eigen versie, en ik geloof mijn eigen  versie zoals je weet.

  Iets waar een hoop gelovigen ( vermoed ik ) die mij niet echt mogen verdrietig van worden.
  Je zal met bepaalde ongemakken moeten leren leven zeg ik dan.
  Mij dus ... hahhahah.

  Ik heb het filmpje even bekeken.
  Ik stoor mij het meeste eigenlijk aan de titel.

  De minachtende blik van Pauw

  Het is overduidelijk stemmingmakerij van de maker..want ik kan met de beste wil van de wereld ( hoe vaak ik ook gekeken heb)
  een minachtende blik bij Pauw niet ontdekken.

  Eerder een verbaasde blik gecombineerd met ongeloof...en daar zit hem nou de crux.
  De verbazing over ( misschien wel) dat zo een (schijnt) slimme meid... bevlogen is.
  Het is gewoon ENG hoe het geloof het denken van de mens bepaald.
  Er is totaal geen rek voor iets anders te denken.
  Men  ( de gelovige) wil gewoon minachting herkennen in de blik..
  Men wil gewoon IETS hebben om weer te kunnen ageren.

  Men moet kunnen accepteren als gelovige dat er ook mensen zijn die het eigenlijk niet kunnen geloven dat mensen ....ZO ..(anders dus)...kunnen denken.
  Een teken van minachting  ( van Pauw) is dus niet aan de orde.
  Dat zit in de geest van de gelovige.
  Die ziet dingen die er niet zijn.
  Ze geloven zelfs in dingen die er niet zijn...
  Ik vermoed, dat het te maken heeft met het bevooroordeelde blik van de gelovige die zich steeds meer aangevallen voelen in hun geloof.
  Het gaat steeds meer ongemakkelijker voelen, als je geloof in twijfel wordt getrokken door..buitenstaanders...mag ik ze zo noemen  en ook mijzelf ?

  Het waarheidsgehalte ( GOD bestaat ) of niet..zal op termijn worden beantwoord en zal zijn plek krijgen in onze realiteit.
  Het zal een grote geestelijke aderlating worden voor de gelovigen met veel verdriet ten gevolg.
  Ik .(.in mijn realiteit bedoel ik ) ben er al uit.
  Na dat de grootste schok  voorbij is geraasd,en algemene acceptatie.... kunnen jullie ( net als ik) genieten van het leven zonder de angst voor god.
  Want... dat veel gelovigen in hun broek zullen schijten ( uit angst voor de waarheid) is een feit.
  Harold Camping heeft dat de laatste maanden weer bewezen.
  Met het verhaal van het laatste oordeel  en de vernietiging van de aarde ( door god)   21 mei dit jaar en 21 oktober, hebben er weer tientallen zelfmoord gepleegd uit angst voor god.
  Wat zielig denk ik dan...
  Ze moeten met  die Camping een goed gesprek gaan voeren.
  Met ze bedoel ik de andere verlichte mensen ..anders dan de gelovigen bedoelen.

  Ik vind dat ik er ook  één  van ben.  ....Verlicht...

  Ik zie jullie nou al rollend over de vloer  heftig lachend over mijn arrogantie dat ik zoiets durf te verkondigen.
  let wel...: het is MIJN mening  en jullie mogen daar echt wel plezier om hebben.

  Zalig zijn de onwetenden en ik heb ( de last ) van het weten een plekje in mijn hoofd gegeven.
  Harold Camping weet weinig...
  Jullie denken het te weten ...
  De schuld geven aan hem is te gemakkelijk ..de mensen plegen namelijk...... ZELF_moord  en niet Harold_moord.
  Angst is een slechte raadgever.

  Even naar de uitzending kijken ..en mijn verhaal beamen of verpletteren..Gnif..gnif..

   

   

   
  Lees meer...
   
  We vallen als Europa in een hele diepe put.... De enige redenen van het NIET ..kunnen redden van Europa door de top ( Sarkozy Merkel en Rutte..) van vandaag ( zondag 23 oktober 2011)..is dat ze het NIET MEER KUNNEN. Niet meer ..is niet de juiste uitdrukking..... ZE HEBBEN NOOIT GEKUND.!!! De Wereldwijde en Europese debacle op financieel gebied zat er al jaren aan te komen. De grootste fout is dat de politicus denkt en dacht)..en nu beter wetend (de schijn ophoud) ...dat we allen ( samen) met 100% inzet het varkentje wel even zullen wassen. Maar de realiteit is DAT.... ZELFS met 1000% inzet kunnen we niet meer verder. Dat is de schuld van de Geldverstrekker de Multinationals DE PARTICULIERE BANKEN... Lees: ( voor Amerika) F.E.D Federal Reserve Europa..de E.C.B ( Europese Centrale Bank ) Federal Reserve:..uitleg Het Federal Reserve System of de Federal Reserve (informeel ook wel The Fed) is de federale, centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika, vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank in Frankfurt. De Bank wordt bestuurd door een Raad van Commissarissen die door de President wordt benoemd. Hoewel de naam Federal Reserve anders doet vermoeden is de bank... GEEN..!!!! eigendom van de staat: De aandelen worden verplicht gehouden door alle deelnemende banken ("members"). Alle banken met een federale banklicentie moeten lid/aandeelhouder worden, banken met een licentie van een deelstaat kunnen daarvoor kiezen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. De bank houdt zich voornamelijk bezig met monetair beleid.( Monetair beleid)...: Onder monetair beleid of monetaire politiek verstaat men het geheel van maatregelen die een Centrale Bank kan nemen om de waarde van de.. EIGEN VALUTA ... stabiel te houden. Daarnaast houdt de bank toezicht op het binnenlands betalingsverkeer. De huidige voorzitter van de Fed is Ben Bernanke. Hij werd benoemd door president George W. Bush. Zijn voorganger was Alan Greenspan. Europese Centrale Bank in Frankfurt E.C.B : Er zijn enorme verschillen tussen de FED en de ECB. Niet alleen de aanpak van de crisis maar ook de werking verschilt tussen de 2 instellingen. In eerste instantie is het mechanisme in Europa veel te log om ingrijpende en noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen. John Mauldin verwoordt het zo: “What Geithner doesn’t know, he can easily and quickly ascertain by calling one of the chairmen mentioned above. This is a somewhat alien concept in Europe, which counts 27 separate banking authorities, 11 different monetary authorities, and at last reckoning some 30 entities with the power to carry out bailout procedures.” “Getting everyone on the same page requires weeks of planning, a conference room of not insignificant size and a small army of assistants and translators, followed by weeks of followon negotiations in which parliaments and perhaps even the general populace participate in ratification procedures. The last update to the European Union’s bailout program was agreed to July 22, but might not be ready for use before December. In contrast, the key policymakers in the American system can in essence gather at a two-top table for an emergency meeting and have a new policy in place in an hour.” vertaling ( google) "Wat Geithner niet weet, kan hij snel en gemakkelijk nagegaan door te bellen naar een van de voorzitters hierboven vermeld. Dit is een wat vreemd concept voor Europa, waar 27 afzonderlijke bankautoriteiten, 11 verschillende monetaire autoriteiten, en ten laatste afrekening circa 30 entiteiten met het vermogen uit te voeren reddingsplan de procedures regelt " "Als iedereen op dezelfde pagina is van de week van de planning, een conferentiezaal van niet onaanzienlijke formaat en een klein leger van assistenten en vertalers, gevolgd door een week van followon onderhandelingen waarin parlementen en misschien zelfs de algemene bevolking deel te nemen aan ratificatieprocedures. De laatste update aan reddingsplan van de Europese Unie-programma werd besloten op juli 22, maar zal wellicht nog niet klaar zijn voor gebruik vóór december. In tegenstelling, waar de belangrijkste beleidsmakers in het Amerikaanse systeem in wezen samen op een man op man -gesprek in een spoedvergadering te hebben en een nieuw beleid in plaatsvindt binnen een uur. "De kortste klap zoals u wilt. Ten tweede....: De drijvende kracht achter de ECB is Duitsland. Maar de richting die de ECB heeft ingeslagen is niet de richting die de Duitsers willen volgen.
  Lees meer...
  •  
   Zoals jullie wel hebben gemerkt begint het te jeuken ..
   Te jeuken ja ..
   In de hersenen van de mensen ..
   Het woord Occupy slaat eigenlijk op het besef dat het dagelijks denken wordt gekneveld en gevangen gehouden in zijn patroon.
    
   De wereldwijde jeuk ( in het hoofd) heeft te maken met bewustzijn en het ontluiken er van.
   Het besef begint te ontluiken dat men misbruikt wordt door een kleine groep die zich de Elite noemt.
   De Illuminati Velen hebben het niet geloofd en geloven het nu bijna nog niet
   .
   Maar het feit ligt er en zorgt voor een gewriemel in het denken.
   Onaangenaam gevoel over het en .... IN.... het hele lijf begint zich te manifesteren.
   Dit denken en jeuken in (onderhand) het hele lijf maakt dat mensen zich vreselijk ongemakkelijk gaan voelen
   .
   De mensen zijn letterlijk bezig met ontwaken.
    
   Ontwaken uit een nachtmerrie die duizenden jaren de mens in zijn greep had. De grootste boosdoener in dit proces is ...HET GELOOF.. de grootste onderdrukker van het VRIJE denken.
    
   De tijd van onbegrip is aan het eindigen. Men zal gaan begrijpen ...en het 100 apen effect..!!! zal als een BEWUSTZIJN BOOST over de wereld razen.
   We zitten OKT 2011 midden in het proces...kijk maar om u heen en zie de dingen die razendsnel aan het veranderen zijn .
   Dankzij Wiki Leaks en de Multi media is ons gemeenschappelijk volksbewustzijn verder ontloken Razendsnel.
   Ook heeft buitenaardse techniek die het bewustmaking proces zo versneld dat de gevestigde macht verslagen is voor dat ze maatregelen konden nemen om. ik weet dat U het haast niet kan geloven.
   (De zin over buitenaards techniek ) maar u kunt rustig aannemen dat het zo is. Het besef komt geleidelijk en in stappen.
   De cirkel is bijna rond. Vele doden zullen het gevolg zijn als we niet goed oppassen . Occupy is een beweging die in den beginsel goed is begonnen. Laten we het kwaad ( onbegrip van anderen) niet te veel ruimte geven maar wees tolerant en neem rustig de tijd om het 100 apen effect te continueren. google ( zoekwoord) 100 apen effect. U zult het herkennen.
   Laat jullie ook niet misbruiken door de foute machten die de wereld NU nog voor een groot deel in de tang heeft.
   Die hebben hun langste tijd gehad.
   Ik spreek : foute machten / over multinationals en de meeste geloven.!!!
    
   Kijk maar om U heen en zie hoe machtig het vaticaan is.
   Hoe gewelddadig geloof kan zijn.
   Hoe gewelddadig hebzucht kan zijn.
   Hoe gewelddadig de rijksten der aarde /zijn
   1. Barclays plc
   2. Capital Group Companies Inc
   3. FMR Corporation
   4. AXA
   5. State Street Corporation
   6. JP Morgan Chase & Co
   7. Legal & General Group plc
   8. Vanguard Group Inc
   9. UBS AG
   10. Merrill Lynch & Co Inc
   11. Wellington Management Co LLP
   12. Deutsche Bank AG
   13. Franklin Resources Inc
   14. Credit Suisse Group
   15. Walton Enterprises LLC
   16. Bank of New York Mellon Corp
   17. Natixis
   18. Goldman Sachs Group Inc
   19. T Rowe Price Group Inc
   20. Legg Mason Inc
   21. Morgan Stanley
   22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
   23. Northern Trust Corporation
   24. Société Générale
   25. Bank of America Corporation
   26. Lloyds TSB Group plc
   27. Invesco plc
   28. Allianz SE
   29. TIAA
   30. Old Mutual Public Limited Company
   31. Aviva plc
   32. Schroders plc
   33. Dodge & Cox
   34. Lehman Brothers Holdings Inc
   35. Sun Life Financial Inc
   36. Standard Life plc
   37. CNCE 38. Nomura Holdings Inc
   39. The Depository Trust Company
   40. Massachusetts Mutual Life Insurance
   41. ING Groep NV
   42. Brandes Investment Partners LP
   43. Unicredito Italiano SPA
   44. Deposit Insurance Corporation of Japan
   45. Vereniging Aegon
   46. BNP Paribas
   47. Affiliated Managers Group Inc
   48. Resona Holdings Inc
   49. Capital Group International Inc
   50. China Petrochemical Group Company
    
   Deze 50 van de op dit moment 147 bedrijven wereldwijd hebben 7 miljard mensen in de financiële tang.
   Alles draait om het geld en wie het geld heeft heeft de macht.
   Zoveel macht dat ze hun eigen vermogen gewoon kunnen aanvullen ( geld bijdrukken) zonder dat iemand er wat aan kan doen. Amerika Niet China Niet Niemand NIET Absolute macht.
    
   Occopy the world by Money Uit Nederland is het bekend dat ING en en Real ( zie bovenstaande lijst) ook bij deze 147 horen.
   De occupy beweging heeft naar mijn mening een dubbele bijsmaak.
   De naam alleen al ( occupy) BEZETTING...kan een hele andere betekenis krijgen als we niet oppassen.
   De positieve toon zal altijd de boventoon moeten zijn.
    
   Het geweld en intolerantie naar gevestigde ordebewaarder is er niet maar er zal vanuit hun perspectief ( de gevestigde orde) als het een te grote vlucht neemt ..( DE BEWEGING OCCUPY ) alles aan worden gedaan om jullie uit te lokken en te provoceren.
    
   Laat dit niet gebeuren en denk maar ...ze weten niet beter ...hun schellen vallen ook vanzelf van HUN ogen door het 100 apen effect.
   Het kwartje zal ook bij hun vallen.
   Bewustzijn verhoging op Globaal niveau...dat is er wat er nu gebeurt. En niemand die het nog kan tegen houden Occupy.nl... Occupy.eu..Occupy.de..Occupy.be..Occupy.com enz ..enz..enz. Zij zijn de middelen om het te promoten.
   Het vrije denken Niet gehinderd door persoon
   Niet gehinderd door welk land dan ook.
   NIET GEHINDERD DOOR DE GRENZEN VAN WAT ANDEREN ACCEPTEREN GEDICTEERD DOOR HUN.... GELOOF!!!!
   Allemaal Vrij
   Namasté
   Lees meer...
     Wie is die god waar jullie in geloven ?
   De redder van het ware geloof ? En waar is hij ? Die van jullie ??
   Kunnen de geruchten die steeds meer ( met zogenaamde bewijzen) opduiken op internet bevestigen...DAT... aan de zuidelijke horizon de verwoester in aantocht is?? Vanachter de zon opduikend (als een dief in de nacht)? http://www.youtube.com/watch?v=8S0bj76389U Waar alleen de gelovigen In GOd ....Jahweh...of Allah gered zullen worden..
    
   Gelovigen die absoluut denken gered te worden door hun God.. Gelovigen die hopen ..( HOOP...)!! Door ..DE..!!! Die buitenaardse vader die ons zou hebben geschapen ?
   Dat misschien de grote ruimte schepen die Nu boven ons hangen toch een feit zijn .??
    
   http://www.youtube.com/watch?v=EnGEJhAzVoQ
    
   Wat is waar ..en wie is God .. De ontmaskering van de leugenachtige kerk ?
   Het verhaal misbruikt door hun ?
   Dat daarom het geloof op zijn retour is ? Prettig weekend met zijn allen. Ondanks ons toekomstbeeld.
   Lees meer...
   MMMmmm ik als digibeet probeer uit te zoeken hoe Punt.nl werkt.  
   mocht het te ingewikkeld worden (ik ben blont) dan kap ik hier weer gauw mee. Voor diegene die weet wat er komt ...denker is back ..als denker 6 en dat nog 2 keer. de anderen zullen me negeren verguizen en willen stenigen .. En dat alleen omdat IK voor mijn VRIJE denken opkom. Voor diegene die niet op MIJN mening zit te wachten heb ik 1 advies .. NEGEREN DIE HAP. je wordt er anders alleen maar gefrustreerd van. ook zit ik te denken om mijn naam te veranderen in b.v beeld antichrist .. Maar dat zou niet de juiste benaming zijn dus dat doe ik niet. Anti_geloof kan ook niet want zelfs ik geloof IETS....!! Eyeopener likt me wel wat of Observeerder .. Jammer dat Denker al bezet is ..misschien wil de eigenaar hem wel afstaan ? eerste commentaar .. elders op deze blogsite neergezet ..
   jammer he ?? dat geloof zo intolerant is naar (iets) andersdenkenden. gek HE? dat er zoveel geloofsoorlogen uitgevochten worden . Het met oogkleppen op kijken naar de anderen ( niet ) instaat iets anders te zien dan je gefocusseerde kokerblik. Niet instaat om anders te kijken..te zien ..te tolereren verblind heet dat .. Met agressie ten gevolg met alle gevolgen van dien . Ik weet dat Humphrey een van de meest tolerantie gelovigen is die ik ken. 
   Ik ben misschien een van de meest tolerantie van wat jullie een ongelovige noemen. U mag alles zeggen .. Vrijheid van mening op mijn blog .. Vrijheid van schelden op mijn blog vrijheid van liefde op mijn blog Uw keuze ..op MIJN blog
   Lees meer...
   Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl