de6echte6denker6.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties

  Een jonge journaliste van CNN had horen praten over een oude, zeer oude jood die sinds jaren
  tweemaal per dag aan de Klaagmuur in Jeruzalem ging bidden.


  Ze dacht dat het een mooi onderwerp was om deze man te interviewen, ging ter plaatse en zag
  deze oude man zeer langzaam slenteren naar de muur.


  Nadat de man driekwart uur gebeden had kwam hij steunend op zijn wandelstok teruggeslenterd.
  Ze ging naar hem toe voor een interview.


  "Verontschuldig mij mijnheer, ik ben Rebecca Smith van CNN. Hoe is uw naam"?


  "Morris Fishbien" antwoordt hij.


  "Sinds hoelang komt U hier al bidden"?


  "Meer dan 60 jaar" antwoordt hij.


  "60 jaar! Dat is ongelooflijk! En voor wat bidt U"?


  "Ik bid voor vrede tussen Christenen, Joden en Moslims... Ik bid voor het einde van alle oorlogen en alle haat. Ik bid dat onze kinderen opgroeien in veiligheid en een mooie toekomst zullen hebben".


  "En wat is Uw resultaat na 60 jaar bidden"?


  "Ik heb de indruk dat ik tegen een muur sta te lullen!
  Lees meer...
  .... waar Jezus de komst van de heilige Geest beloofde.
   
  Mmmmh ....Wat is Heilig.... en wat is... " de Geest " ??

  Het feit is.....

  Dat in de moslimwereld  ( ten onrechte ) ? wordt geloofd, dat Jezus de komst van Mohammed zou hebben voorzegd, en de islam daarom de enige ware religie zou zijn.....

  Maar ...

   
   Onder experts in de Griekse taal (waarin het Nieuwe Testament is geschreven) bestaat er echter geen enkele twijfel over de juistheid van de Bijbelse vertaling van Jezus' woorden.
  Alle oude Griekse manuscripten laten namelijk ondubbelzinnig zien dat de Messias wees op de heilige Geest, en niet op slechts een mens die na Hem zou komen.
   

  DE  heilige Geest..( Lees) BEWUSTZIJN ..de tijd van de OPEN/_" GEEST " (BARINGEN).

  De tijd waarin we leven ..
   
  DAT IS NU !!!!!
   
  Bewust.. ZIJN..met een heel ander beeld van " DE god" die jullie bewust is opgedrongen.
   
  Auw..... dat doet zeer,  en het verhaal deugt van geen kant en is helemaal uit zijn context getrokken door de kerk en aanverwante geloofsinstanties.
   
  Dat men geloofd dat Adam en Eva zijn geschapen is al zo iets.
  Als men dat geloofd weet je dat wij kunstmatig zijn.
  Gefabriceerd zou ik bijna zeggen.
  Dat ..scheppen... is iets  maken.... creëren.!
   
  Wiki zegt daarover: 
   
  Schepping betekent creatie:
   
  Letterlijk betekent scheppen: iets maken.
   
   
   
  Het woord kan op vele zaken betrekking hebben, die door mensen gemaakt zijn: kunstenaars scheppen kunst  en kunstwerken, wetenschappers scheppen wetenschap en kennis, politici scheppen wetgeving en beleid.
   
  Iets maken is ..KUNSTIG.,,,kunstmatig... is het juiste woord.
  Geschapen door een schepper.
  Een kopie van zijn aangezicht.
  Een wezen van buiten deze aarde maakt een kopie ( kloon) van zichzelf.
  Een buitenaards wezen maakt een ( deel) kopie van zichzelf.
  Hij  gebruikt materiaal van iets wat er al op aarde is er bij
  De oerbewoner ( geheel gevormd door de evolutie )?
   
  Deze evolutie in beginsel aangestuurd door ..?
  Een verder gevorderde ( intellect) op de evolutie ladder grijpt in.
  Grijpt in... in de evolutie van de Oer aardebewoner.
  En maakt er iets wat men een hybride kan noemen.
  DE GOD/MENS...   half aarde wezen ...half buitenaards wezen.
  Om deze wezens te ( mis) gebruiken voor zijn eigen doel.
  Als werker en als slaaf.
  Als gelovige wil men dat niet horen.
  Hun god is heilig..maar niks is minder waar.
  Hun god was ook maar een mens...hoe kan je jezelf verdubbelen met gebruik van je eigen DNA en het DNA van de oermens ?
  Het moet in het beginsel DNA technisch matchen ..( of in elk geval zo goed  mogelijk) bijelkaar passen.
  Door een superieure techniek konen ze sleutelen aan beide DMA  types.
  En het passend maken.
   
  En god schiep de mens naar zijn beeld.
   
  Maar...!!
   
  Hun god blijkt een slavendrijver te zijn.
  Ondertussen hebben de schepsels van de goden ( er zijn er  dus meer dan  één  we zullen hem god noemen.)...zich vermeerderd tot 7 miljard en we gaan ons herinneren wat en wie we eigenlijk zijn.
  Kinderen van een vader ( geloofd men) bewust nu zo lijkt het DOM gehouden door de kerk.
   
  De andere zijn de goden.
  Buitenaardse wezens net als hem..onze voorvader uit de ruimt.
  Een heelal  is bezaaid met intelligent leven.
  Terwijl de ( gelovige mens denkt) het beste product te zijn ooit door god geschapen.
  De christenen hebben dus een probleem.
  Ze geloven in in één schepper ( er is maar één god)
   
  En dan komt men opeens op de proppen met de drie-eenheid
  De drie-eenheid van de Vader,
  de Zoon (Jezus Christus)
   
  HOEZO ..Eén god ?
   
  Eén god die uit drie componenten bestaat ?
   
  Waar is de Monotheïstische  god gebleven ..?
  De enige en echte god ?
   
  Zou het verhaal ( komt ie weer) van Bram Vermeulen waar zijn ?
  Het verhaal van god in een ietsje wat andere jasje dan de versie van de kerk ?
  Een jasje die ons MENSHEID wel eens beter kan passen ?
  Maar die niemand wil horen en hebben ?
  Kijk en luister naar Bram ..
  De beeldkwaliteit laat wat te wensen over maar het geluid ( en verhaal) zijn beresterk.
  Het verhaal van ons ( de mensheid).
   
  In den beginne....
   
      
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
  god  bekeken vanuit het referentie kader waar vanuit wij denken.
   
  Referentiekader:
   
  referentiekader
   het -woord referentiekaders sociologie de algemene samenhang van factoren die voor een persoon of een gemeenschap de psychische werkelijkheid op een zeker ogenblik vormen
   
  Iedere persoon heeft een eigen referentiekader. Daarmee wordt de algemene samenhang van alle factoren bedoeld die voor een persoon, of zelfs een hele geloof_ gemeenschap, de psychische werkelijkheid op een zeker ogenblik vormt.
   
    Een soort persoonlijk uitgangspunt waaraan je kunt afmeten of iets goed of slecht is.
   
  Geheel van gewoonten, regels, normen waarnaar men zich richt.
   
  Dus...het geloof vertalen naar de het bewustzijn van HET moment.
  Het moment waar ik over spreek is NU..
   
  Het Nu ..( MIJN referentiekader)
  Ook dat van jullie.
  We zitten allemaal in het zelfde moment.
  De andere voorbeelden over god zijn de toekomst ..of het verleden.
  De  toekomst valt moeilijk te voorspellen ..het verleden is geschiedenis..vroeger ..verleden tijd.
  Geschiedenis kan men vervalsen ...wijzigen... aanpassen.
  Ook het god beeld kan men vervalsen..wijzigen..aanpassen.
  Het moet wel passen in het realiteitsbesef ..... het referentiekader van het
  ( dat) moment.
  Anderen bepalen wat Uw realiteit moet zijn.
  Uw god besef.
  Een kleine elitaire groep die er voordeel uit haalt.
  Uw wetenschap  en onbenul  misbruikt.
   
   
  Vroeger was het simpel ..
  Er was maar 1 god.
  De zon ..die werd aanbeden als licht en leven brenger.
  Het besef dat de kleine stipjes in de nacht ook zonnen waren was er niet.
  Ondertussen zijn we duizenden jaren verder..en we denken het te weten.
  Namelijk dat de aarde is geschapen door god..
  En dat nog wel in 7 dagen.
  Wat een onbenul..
  Onbenul ..?
  Mmmmh ...zou kunnen ( uit de zon voortkomend) maar in 7 dagen ?.
  De mensheid zou 6000 jaar bestaan ... volgens het geloof ?
  Onze geschapen aarde speciaal voor ons door god ?
  De mens gemaakt ..: door god...
   
   
  Creëren  vind ik persoonlijk wel leuk.
   
  Kunstmatig is ook passend..
   
   
  Laten we vanuit mijn referentiekader het verhaal vervolgen.
   
  Wij de mens zijn kunstmatig gecreëerd.
  Door ...hem..!!!!....toch ?
  We... ( ook jullie gelovigen)  kunnen er niet om heen.
  Verkondigen het dagelijks ,,,  schreeuwen het letterlijk vanaf de daken .. geloven er heilig in.
  Zelfs bereid om voor hem te sterven als het moet...toch ?
  Als men twijfels hebt en vragen hier over wordt men gekickt..
   
  Zoiets: zie onder  Men hoort er niet meer bij ..
  Als men kritiek heeft of prangende vragen.
  Kom niet aan de onfeilbare kerk ( GOD)  
   
  Dan kom je aan ons ( denken).
  Tussen haakjes is dus van mij.
  God is een denkwijze een denkwijze die men in het huidige referentiekader moet plaatsen .
  Neem als voorbeeld MIJN referentiekader.
  Mijn denken zonder grenzen wat of wie onze schepper zou zijn.
  Onze god...( ja ook die van mij).. die god  die in MIJN referentiekader een heel andere gestalte heeft gekregen dan die god van jullie.
   
   
  Bovenstaand is de god van de christenen .
  Onderstaand is mijn vermoedelijke god ( schepper) bouwer.. fabrikant ..enz enz
  Niks opperwezen  waar men in geloofd.
   
   
   
   
  Eén van de miljarden buitenaardse vormen van bestaan die een klein radartje zijn in het echte goddelijk besef..
  Hoe bekrompen men kan denken 
  Als het beste OOIT GESCHAPEN door een schepper.
  Laat me niet lachen..

  En ga vooral naar de kerk..
  Blijf slapen ...
  De groeten van iemand, bekeken vanuit zijn perspectief.. en referentiekader.
  Een bewuste mens.
  Nou jullie nog.
  Men is goed bezig...zie onderstaand plaatje
   
   
  Prettig weekend allemaal..

  http://mijnoverdenkingen.blogspot.com/
   
   
  Lees meer...

  Leave a Reply

   *

  crunchyfrog76

  Jij bent tenminste niet blont
   
  Mijn reacties op "...... "worden niet meer geplaatst.
  De naam van de site wordt wegens intolerantie van hun kant biet vermeld.
  Het is MIJ onmogelijk gemaakt om te reageren
  Doe ik het maar zo ..
  U mag trouwens hier wel reageren  en zal NIET worden gecensureerd.
  Dat doen alleen INTOLERANTE GELOVIGEN.
  En dat zijn er nog al wat..
  Wat dacht U van de oorlogen op deze wereld ?
  Allemaal de schuld van Intolerantie ingegeven door het geloof.
  Nou daar zijn we blij mee.
  En ik vloek wanneer en ..HOE.. ik wil...
  Nou glimlach ik alleen maar ..
  Niet om hun domheid..maar onwetendheid.
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
   
  Ik begin met een linkje..
   
  Van iets een stuk wat in de krant stond.
  En wat dacht U van deze foto ?
  Uit de pers van vandaag.
   
   
   
  Het wordt je  al eeuwen  moeilijk gemaakt  om van je kerk cq geloofsgemeenschap af te komen.
  Het hele verhaal staat op pagina 3 van de Pers van vandaag.
  Met als kop voor eens en voor altijd katholiek 
   
   

  Het valt voor mij ook binnen de categorie foute geloof.
  Het is volgens mij niet  eens toeval dat het zo pressies vandaag in mijn schoot valt.
  Toeval bestaat volgens mij niet.
  Zou ik dan toch iets van spiritueel zijn ?
  Voorlopig staat de kerk het water tot aan de lippen door de leegstroom van de laatste tientallen jaren.
  De laatste paar jaren zelfs in een stroomversnelling door de misbruikte mis_dienaren van de kerk door de voorgangers enzovoort.
  Ik kan U garanderen dat het Roomse geloof (wat nog al prominent in beeld  is) dat OOK het gereformeerd en en protestants  geloof geen schone lei zullen hebben.
  In deze 2  geloven  gebeurd namelijk pressies hetzelfde.
  De pijlen zijn vooralsnog gericht op het roomse geloof.
  Ook zij zullen de muren van hun geloofs fort zien aftakelen  en hun masker laten vallen en  met de realiteit van  duizenden jaren geloofsmisbruik toe moeten geven.
  De misbruik die niet alleen achter gesloten kerk..huis..deuren plaats vind maar op alle vlakken binnen ons bestaan.
  De leugen ,van de instantie kerk.... laat zijn masker vallen.
  De gelovigen komen er nu achter wat voor een machtsbolwerk de kerk eigenlijk is.
  Een bolwerk die zich niet meer achter de schijn _( heiligheid) met pracht en praal achter hun rok en pij kunnen verstoppen.
  De maskerade is voorbij.
  Ik heb hier een plaatje bij gevonden die ik wel vaker gebruik bij mijn retorische commentaren op het geloof.
   
   
  De ketenen van het geloofsdenken beginnen hun kracht te verliezen.
  Doorgeroest door de eeuwen van verzuring  en wandaden van de kerk.
  Men is het zat..
  Men is BEWUST..aan  het worden.
   
  De kerk is  passé
   
  De deelnemers van  het geloof zal een heel andere verhaal moeten gaan geloven dan die de kerk hun voorspiegeld.
  De kerken  ..minaretten..tempels enzovoort zijn gebaseerd op macht ..misbruik..bedrog..en verdraaide waarheden.
  Men geloofd wat men is geleerd.
  MEN geloofd  wat iedereen geloofd.
  Men wil geloven ( want het is lekker gemakkelijk)
  Niet denken  is het credo.
  Men is bang om buitengesloten te worden dus men is minder kritisch.
   
  Openbaringen is NU ..
  De waarheid over god ..en wie hij is is NU..
  Niet leuk he??
  Het geloof schud op zijn grondvesten die op drijfzand is gebouwd.
  De tol die we moeten betalen wordt beloond met geestelijke bevrijding.
   
  Bewustzijn ....Bewustwording 
  Onderstaande plaatjes zeggen genoeg.
  Beiden zijn in mijn ogen een feit.
  Alle 2 dus.
  Kunnen er altijd nog over discuteren ..maar niet op weeswaakzaam.com..
  Daar ben ik geblokt.
  Ik snap er ook niks van ..tolerante gelovigen ..
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Een plaatje van een versie ( geloof) wat ik aanhang..
  Wat ik geloof ..
  Ik denk dat de mijne dichter bij de waarheid ligt dan wat er in de bijbel staat.
  Maar als men de bijbel goed bekijkt  past mijn plaatje er prima in.
   
   
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl