de6echte6denker6.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Laatste artikelen

  Een jonge journaliste van CNN had horen praten over een oude, zeer oude jood die sinds jaren
  tweemaal per dag aan de Klaagmuur in Jeruzalem ging bidden.


  Ze dacht dat het een mooi onderwerp was om deze man te interviewen, ging ter plaatse en zag
  deze oude man zeer langzaam slenteren naar de muur.


  Nadat de man driekwart uur gebeden had kwam hij steunend op zijn wandelstok teruggeslenterd.
  Ze ging naar hem toe voor een interview.


  "Verontschuldig mij mijnheer, ik ben Rebecca Smith van CNN. Hoe is uw naam"?


  "Morris Fishbien" antwoordt hij.


  "Sinds hoelang komt U hier al bidden"?


  "Meer dan 60 jaar" antwoordt hij.


  "60 jaar! Dat is ongelooflijk! En voor wat bidt U"?


  "Ik bid voor vrede tussen Christenen, Joden en Moslims... Ik bid voor het einde van alle oorlogen en alle haat. Ik bid dat onze kinderen opgroeien in veiligheid en een mooie toekomst zullen hebben".


  "En wat is Uw resultaat na 60 jaar bidden"?


  "Ik heb de indruk dat ik tegen een muur sta te lullen!
  Lees meer...
  .... waar Jezus de komst van de heilige Geest beloofde.
   
  Mmmmh ....Wat is Heilig.... en wat is... " de Geest " ??

  Het feit is.....

  Dat in de moslimwereld  ( ten onrechte ) ? wordt geloofd, dat Jezus de komst van Mohammed zou hebben voorzegd, en de islam daarom de enige ware religie zou zijn.....

  Maar ...

   
   Onder experts in de Griekse taal (waarin het Nieuwe Testament is geschreven) bestaat er echter geen enkele twijfel over de juistheid van de Bijbelse vertaling van Jezus' woorden.
  Alle oude Griekse manuscripten laten namelijk ondubbelzinnig zien dat de Messias wees op de heilige Geest, en niet op slechts een mens die na Hem zou komen.
   

  DE  heilige Geest..( Lees) BEWUSTZIJN ..de tijd van de OPEN/_" GEEST " (BARINGEN).

  De tijd waarin we leven ..
   
  DAT IS NU !!!!!
   
  Bewust.. ZIJN..met een heel ander beeld van " DE god" die jullie bewust is opgedrongen.
   
  Auw..... dat doet zeer,  en het verhaal deugt van geen kant en is helemaal uit zijn context getrokken door de kerk en aanverwante geloofsinstanties.
   
  Dat men geloofd dat Adam en Eva zijn geschapen is al zo iets.
  Als men dat geloofd weet je dat wij kunstmatig zijn.
  Gefabriceerd zou ik bijna zeggen.
  Dat ..scheppen... is iets  maken.... creëren.!
   
  Wiki zegt daarover: 
   
  Schepping betekent creatie:
   
  Letterlijk betekent scheppen: iets maken.
   
   
   
  Het woord kan op vele zaken betrekking hebben, die door mensen gemaakt zijn: kunstenaars scheppen kunst  en kunstwerken, wetenschappers scheppen wetenschap en kennis, politici scheppen wetgeving en beleid.
   
  Iets maken is ..KUNSTIG.,,,kunstmatig... is het juiste woord.
  Geschapen door een schepper.
  Een kopie van zijn aangezicht.
  Een wezen van buiten deze aarde maakt een kopie ( kloon) van zichzelf.
  Een buitenaards wezen maakt een ( deel) kopie van zichzelf.
  Hij  gebruikt materiaal van iets wat er al op aarde is er bij
  De oerbewoner ( geheel gevormd door de evolutie )?
   
  Deze evolutie in beginsel aangestuurd door ..?
  Een verder gevorderde ( intellect) op de evolutie ladder grijpt in.
  Grijpt in... in de evolutie van de Oer aardebewoner.
  En maakt er iets wat men een hybride kan noemen.
  DE GOD/MENS...   half aarde wezen ...half buitenaards wezen.
  Om deze wezens te ( mis) gebruiken voor zijn eigen doel.
  Als werker en als slaaf.
  Als gelovige wil men dat niet horen.
  Hun god is heilig..maar niks is minder waar.
  Hun god was ook maar een mens...hoe kan je jezelf verdubbelen met gebruik van je eigen DNA en het DNA van de oermens ?
  Het moet in het beginsel DNA technisch matchen ..( of in elk geval zo goed  mogelijk) bijelkaar passen.
  Door een superieure techniek konen ze sleutelen aan beide DMA  types.
  En het passend maken.
   
  En god schiep de mens naar zijn beeld.
   
  Maar...!!
   
  Hun god blijkt een slavendrijver te zijn.
  Ondertussen hebben de schepsels van de goden ( er zijn er  dus meer dan  één  we zullen hem god noemen.)...zich vermeerderd tot 7 miljard en we gaan ons herinneren wat en wie we eigenlijk zijn.
  Kinderen van een vader ( geloofd men) bewust nu zo lijkt het DOM gehouden door de kerk.
   
  De andere zijn de goden.
  Buitenaardse wezens net als hem..onze voorvader uit de ruimt.
  Een heelal  is bezaaid met intelligent leven.
  Terwijl de ( gelovige mens denkt) het beste product te zijn ooit door god geschapen.
  De christenen hebben dus een probleem.
  Ze geloven in in één schepper ( er is maar één god)
   
  En dan komt men opeens op de proppen met de drie-eenheid
  De drie-eenheid van de Vader,
  de Zoon (Jezus Christus)
   
  HOEZO ..Eén god ?
   
  Eén god die uit drie componenten bestaat ?
   
  Waar is de Monotheïstische  god gebleven ..?
  De enige en echte god ?
   
  Zou het verhaal ( komt ie weer) van Bram Vermeulen waar zijn ?
  Het verhaal van god in een ietsje wat andere jasje dan de versie van de kerk ?
  Een jasje die ons MENSHEID wel eens beter kan passen ?
  Maar die niemand wil horen en hebben ?
  Kijk en luister naar Bram ..
  De beeldkwaliteit laat wat te wensen over maar het geluid ( en verhaal) zijn beresterk.
  Het verhaal van ons ( de mensheid).
   
  In den beginne....
   
      
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
  god  bekeken vanuit het referentie kader waar vanuit wij denken.
   
  Referentiekader:
   
  referentiekader
   het -woord referentiekaders sociologie de algemene samenhang van factoren die voor een persoon of een gemeenschap de psychische werkelijkheid op een zeker ogenblik vormen
   
  Iedere persoon heeft een eigen referentiekader. Daarmee wordt de algemene samenhang van alle factoren bedoeld die voor een persoon, of zelfs een hele geloof_ gemeenschap, de psychische werkelijkheid op een zeker ogenblik vormt.
   
    Een soort persoonlijk uitgangspunt waaraan je kunt afmeten of iets goed of slecht is.
   
  Geheel van gewoonten, regels, normen waarnaar men zich richt.
   
  Dus...het geloof vertalen naar de het bewustzijn van HET moment.
  Het moment waar ik over spreek is NU..
   
  Het Nu ..( MIJN referentiekader)
  Ook dat van jullie.
  We zitten allemaal in het zelfde moment.
  De andere voorbeelden over god zijn de toekomst ..of het verleden.
  De  toekomst valt moeilijk te voorspellen ..het verleden is geschiedenis..vroeger ..verleden tijd.
  Geschiedenis kan men vervalsen ...wijzigen... aanpassen.
  Ook het god beeld kan men vervalsen..wijzigen..aanpassen.
  Het moet wel passen in het realiteitsbesef ..... het referentiekader van het
  ( dat) moment.
  Anderen bepalen wat Uw realiteit moet zijn.
  Uw god besef.
  Een kleine elitaire groep die er voordeel uit haalt.
  Uw wetenschap  en onbenul  misbruikt.
   
   
  Vroeger was het simpel ..
  Er was maar 1 god.
  De zon ..die werd aanbeden als licht en leven brenger.
  Het besef dat de kleine stipjes in de nacht ook zonnen waren was er niet.
  Ondertussen zijn we duizenden jaren verder..en we denken het te weten.
  Namelijk dat de aarde is geschapen door god..
  En dat nog wel in 7 dagen.
  Wat een onbenul..
  Onbenul ..?
  Mmmmh ...zou kunnen ( uit de zon voortkomend) maar in 7 dagen ?.
  De mensheid zou 6000 jaar bestaan ... volgens het geloof ?
  Onze geschapen aarde speciaal voor ons door god ?
  De mens gemaakt ..: door god...
   
   
  Creëren  vind ik persoonlijk wel leuk.
   
  Kunstmatig is ook passend..
   
   
  Laten we vanuit mijn referentiekader het verhaal vervolgen.
   
  Wij de mens zijn kunstmatig gecreëerd.
  Door ...hem..!!!!....toch ?
  We... ( ook jullie gelovigen)  kunnen er niet om heen.
  Verkondigen het dagelijks ,,,  schreeuwen het letterlijk vanaf de daken .. geloven er heilig in.
  Zelfs bereid om voor hem te sterven als het moet...toch ?
  Als men twijfels hebt en vragen hier over wordt men gekickt..
   
  Zoiets: zie onder  Men hoort er niet meer bij ..
  Als men kritiek heeft of prangende vragen.
  Kom niet aan de onfeilbare kerk ( GOD)  
   
  Dan kom je aan ons ( denken).
  Tussen haakjes is dus van mij.
  God is een denkwijze een denkwijze die men in het huidige referentiekader moet plaatsen .
  Neem als voorbeeld MIJN referentiekader.
  Mijn denken zonder grenzen wat of wie onze schepper zou zijn.
  Onze god...( ja ook die van mij).. die god  die in MIJN referentiekader een heel andere gestalte heeft gekregen dan die god van jullie.
   
   
  Bovenstaand is de god van de christenen .
  Onderstaand is mijn vermoedelijke god ( schepper) bouwer.. fabrikant ..enz enz
  Niks opperwezen  waar men in geloofd.
   
   
   
   
  Eén van de miljarden buitenaardse vormen van bestaan die een klein radartje zijn in het echte goddelijk besef..
  Hoe bekrompen men kan denken 
  Als het beste OOIT GESCHAPEN door een schepper.
  Laat me niet lachen..

  En ga vooral naar de kerk..
  Blijf slapen ...
  De groeten van iemand, bekeken vanuit zijn perspectief.. en referentiekader.
  Een bewuste mens.
  Nou jullie nog.
  Men is goed bezig...zie onderstaand plaatje
   
   
  Prettig weekend allemaal..

  http://mijnoverdenkingen.blogspot.com/
   
   
  Lees meer...

  Leave a Reply

   *

  crunchyfrog76

  Jij bent tenminste niet blont
   
  Mijn reacties op "...... "worden niet meer geplaatst.
  De naam van de site wordt wegens intolerantie van hun kant biet vermeld.
  Het is MIJ onmogelijk gemaakt om te reageren
  Doe ik het maar zo ..
  U mag trouwens hier wel reageren  en zal NIET worden gecensureerd.
  Dat doen alleen INTOLERANTE GELOVIGEN.
  En dat zijn er nog al wat..
  Wat dacht U van de oorlogen op deze wereld ?
  Allemaal de schuld van Intolerantie ingegeven door het geloof.
  Nou daar zijn we blij mee.
  En ik vloek wanneer en ..HOE.. ik wil...
  Nou glimlach ik alleen maar ..
  Niet om hun domheid..maar onwetendheid.
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
   
  Ik begin met een linkje..
   
  Van iets een stuk wat in de krant stond.
  En wat dacht U van deze foto ?
  Uit de pers van vandaag.
   
   
   
  Het wordt je  al eeuwen  moeilijk gemaakt  om van je kerk cq geloofsgemeenschap af te komen.
  Het hele verhaal staat op pagina 3 van de Pers van vandaag.
  Met als kop voor eens en voor altijd katholiek 
   
   

  Het valt voor mij ook binnen de categorie foute geloof.
  Het is volgens mij niet  eens toeval dat het zo pressies vandaag in mijn schoot valt.
  Toeval bestaat volgens mij niet.
  Zou ik dan toch iets van spiritueel zijn ?
  Voorlopig staat de kerk het water tot aan de lippen door de leegstroom van de laatste tientallen jaren.
  De laatste paar jaren zelfs in een stroomversnelling door de misbruikte mis_dienaren van de kerk door de voorgangers enzovoort.
  Ik kan U garanderen dat het Roomse geloof (wat nog al prominent in beeld  is) dat OOK het gereformeerd en en protestants  geloof geen schone lei zullen hebben.
  In deze 2  geloven  gebeurd namelijk pressies hetzelfde.
  De pijlen zijn vooralsnog gericht op het roomse geloof.
  Ook zij zullen de muren van hun geloofs fort zien aftakelen  en hun masker laten vallen en  met de realiteit van  duizenden jaren geloofsmisbruik toe moeten geven.
  De misbruik die niet alleen achter gesloten kerk..huis..deuren plaats vind maar op alle vlakken binnen ons bestaan.
  De leugen ,van de instantie kerk.... laat zijn masker vallen.
  De gelovigen komen er nu achter wat voor een machtsbolwerk de kerk eigenlijk is.
  Een bolwerk die zich niet meer achter de schijn _( heiligheid) met pracht en praal achter hun rok en pij kunnen verstoppen.
  De maskerade is voorbij.
  Ik heb hier een plaatje bij gevonden die ik wel vaker gebruik bij mijn retorische commentaren op het geloof.
   
   
  De ketenen van het geloofsdenken beginnen hun kracht te verliezen.
  Doorgeroest door de eeuwen van verzuring  en wandaden van de kerk.
  Men is het zat..
  Men is BEWUST..aan  het worden.
   
  De kerk is  passé
   
  De deelnemers van  het geloof zal een heel andere verhaal moeten gaan geloven dan die de kerk hun voorspiegeld.
  De kerken  ..minaretten..tempels enzovoort zijn gebaseerd op macht ..misbruik..bedrog..en verdraaide waarheden.
  Men geloofd wat men is geleerd.
  MEN geloofd  wat iedereen geloofd.
  Men wil geloven ( want het is lekker gemakkelijk)
  Niet denken  is het credo.
  Men is bang om buitengesloten te worden dus men is minder kritisch.
   
  Openbaringen is NU ..
  De waarheid over god ..en wie hij is is NU..
  Niet leuk he??
  Het geloof schud op zijn grondvesten die op drijfzand is gebouwd.
  De tol die we moeten betalen wordt beloond met geestelijke bevrijding.
   
  Bewustzijn ....Bewustwording 
  Onderstaande plaatjes zeggen genoeg.
  Beiden zijn in mijn ogen een feit.
  Alle 2 dus.
  Kunnen er altijd nog over discuteren ..maar niet op weeswaakzaam.com..
  Daar ben ik geblokt.
  Ik snap er ook niks van ..tolerante gelovigen ..
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Een plaatje van een versie ( geloof) wat ik aanhang..
  Wat ik geloof ..
  Ik denk dat de mijne dichter bij de waarheid ligt dan wat er in de bijbel staat.
  Maar als men de bijbel goed bekijkt  past mijn plaatje er prima in.
   
   
   
   
  Lees meer...
   
  Ik wordt geblokt sinds gisteravond door de beheerder.. intolerante Henk..
   
  Het zij zo..
   
  Ik zal indirect proberen te reageren op mijn Punt...blog. pas vanaf vanavond..later kan ik dat jammer dat andere meningen over de almachtige hier niet worden getolereerd.
   
  Bedankt ..Henk..voor je coulance
   
  ( Henk (beheerder) says: January 5, 2012 at 11:17 pm @René Je bent wel erg druk zeg met je geraaskaal…… Henk. sinds dat moment ben ik geblokt
   
  Hier... .."CENSUUR".. adres  site wordt niet meer  geplaatst ..die eer geef ik hem niet
  Hij neemt zij job wel erg serieus ..die bewaker henk
  Lees meer...
  Hoe schrijf je een positieve blog voor het nieuwe jaar.
  Nou dat doe je voor dat jaar begonnen is ..
  ( moet wel snel zijn op Samoa is het al 2012).
   
  Het probleem met mij is ..dat men mij een doemdenker noemt..
  Een positief verhaal voor 2012 zou voor mij niet weggelegd zijn.
  We zullen zien ..aan het eind van mijn blog.verhaal.
   
  Ikzelf vind me een realist ..ja ..ja .. zeggen de anderen  "jij"  die gelooft in vliegende schotels een realist ?
  Nou ...ik zie ze regelmatig de zogenaamde U.F.O's.
  Maakte er zelfs een foto van.
  Op vrijdag  23 April 2011 boven de Stad Groningen  richting kijkende van Beyum een andere wijk van de stad.
  Boven de flat.
  U mag zelf beoordelen..er is niks geknoeid met de foto..
   
  Netty mijn vriendin heeft hem ook gezien ..
  Maar ja ..Wij ( zij en ik) sporen toch niet ?
  zie onderstaande foto's en vergrotingen
   
   
   
   
   
   
   
  Bovenstaande vergroting is donkerder gemaakt en meer contrast..
  Volgens Niburu.nl is het een duif..
  Maar ..gelukkig hebben we de foto's nog..
  Tjonge ..tjonge..een duif..
  Tuurlijk...
  Ik zie mijzelf als een onderdeel van een DENKTANK..een denktank van de mensheid.
  Een denktank die continue wordt becommentarieerd door anders denkenden.
  Dat is mooi ( objectiviteit ) is wel zo handig bij dit soort van zaken.Toch..?
   
  Dat is toch positief ?
  Het probleem ( wat het commentaar betreft) is dat anders denkenden mij vertellen wat wel en niet kan.
  Wel of niet waar is..
  Dan komt men automatisch terecht bij... wat is WEL WAAR en wat NIET ..
  Wie zegt tegen mij ....leuke trucage foto... René.
  Is dat  zo iemand  die kijkt met een kokerblik?
   
  Ik denk zelf dat het spirituele blindheid is.
  Het kijken vanuit een denkpatroon die totaal gevormd is door een verkeerde verwrongen gemanipuleerde  blik op de realiteit.
  De schuldige die ik hiervoor aanwijs is het geloof ..
  Het geloof geregeerd door geloofsregels dogma's en foute verhalen die al 2000 jaar het denken van de mensheid vergiftigen.
  Macht.. Status ..en Geld..
  Geld..... "..IS.." ...  macht en status.
  Het status symbool stort binnen een paar maanden in .
  Het wereldwijd noodzakelijke medium stort ineen.
  We zijn beland aan HET einde van een TIJDPERK.
  Een tijdperk dat al vermeld werd door PAULUS in het grote BOEK.
   
   Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht
   
  Beste Timoteüs
  Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. STREEF NAAR RECHTVAARDIGHEID, VROOMHEID, GELOOF, LIEFDE, VOLHARDING EN ZACHTMOEDIGHEID” (vs. 11). En hij vervolgt met de opmerking: “STRIJD DE GOEDE STRIJD DES GELOOFS...”.   Met andere woorden: het is soms niet gemakkelijk, maar je functioneert zo in je leven wel naar de wil van God en bent door zo’n leven een vruchtbaar getuige van Hem en zijn Koninkrijk.

  In zijn tweede Brief aan Timoteüs geeft Paulus ook nog een opsomming hoe het in de ‘laatste dagen’ zal zijn: “De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en blind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen” (2 Tim. 3:1-5).

  De zucht naar geld zal de wereld in een 3e wereld oorlog storten vermoed ik.
  Binnen 6 maanden na het begin van 2012.
  Er zal zoveel bij worden  gedrukt.... gecreëerd ..gefabriceerd..dat de waarde weldra nihil zal zijn.
  De waarde van TAST..bare spullen zoals voedsel ...bouwmaterialen .. volgepakte winkels en kasten en kelders met etenswaren zullen onbetaalbaar zijn.
  Geld ( papier en munten) kun je namelijk niet van leven.
  Vooral als het geen waarde meer heeft.
  Papier houd het langste zijn waarde je kan er de kachel warm me stoken.
   
   
   
  Bovenstaande dollar biljetten kunt U zien als de Euro.
  En dan ..?
  Anarchie  vechten om wat er nog over is.
  Om water ....grondstoffen en etenswaren....onderdak..
  Oorlogen tegen elkaar ..
  Ook de Europese landen zullen elkaar weer gaan bevechten.
  Niet omdat ze dat graag willen ..maar omdat ze wel moeten ..( als men wil overleven)
  Dat overleven gaat NU ook al ten koste van de anderen.
  De sterkste die wint ( zoals al duizenden jaren gebeurd).
  En iedereen ( de geloofd) denkt dat "ZIJN GOD" hem bijstaat.
   
  Blijf geloven gelovige ..en krijg je een klap ..draai de andere wang naar de agressor.
  Hij weet namelijk niet beter.
  Helemaal vergeten ( door hetzelfde geloof) dat we allemaal mensen zijn.
  Geen onderscheid, in zogenaamd ras..of..kleur..of  land.. waar men woont.
   
  Allemaal kinderen in het paradijs..
   
  WE ZIJN HET ALLEEN VERGETEN 

  En nu..?
  Wie ben ik om te zeggen wat er gaat gebeuren .
  Nou het staat toch in de het boek der waarheid ?
  Het boek door de meesten niet wordt begrepen ?
  En zeker door de gelovigen niet ..
   
  MIJN MENING..
  Als zombies 2000 jaar gehersenspoeld   door ..ja ..door wie  eigenlijk?
  Door onszelf beste mensen..door onszelf..de mens.
  Een totaal verwrongen ..verknipt ..geloofsverhaal  door kerk ..magistraten ..en zogenaamde schriftgeleerden..priesters ..en machthebbers.
  Dat alleen maar als doel heeft gehad om zichzelf te verrijken en een gemakkelijk leventje  te regelen op deze aarde ( voor zolang men er is)  ten koste van dom gehouden gelovigen.
  Ja ..ja ..dom gehouden gelovigen  durf ik te schrijven ..
  Is namelijk mijn mening..
  En meningen mag men hebben ( volgens Balkenende)
   
  dinsdag 12 januari 2010
   
  ( Uit het vanmorgen gepubliceerde rapport van de commissie-Davids blijkt dat het kabinet Balkenende op geen enkele manier militair betrokken was bij de Amerikaans-Britse aanval op Irak. Alle spektakel hierover in de linkse media slaat nergens op. )

  Tjah ..ik heb er een andere mening over...( rapport Davids).
   
  http://www.nu.nl/politiek/2160292/commissie-davids-presenteert-irak-rapport.html

  Overtuigd van zijn gelijk houd de gelovige zijn poot stijf..
  Het ingewikkeldst fenomeen  wat er is ( vind ik ) ..."god's verhaal" ... blijvend geloven.  
  Ondanks de kritiek van de ANDERS denkenden ..  cq  ongelovigen .
  Wie zal er gelijk hebben..
  Ik weet het ..of  DENK te weten ..
  Ik kijk met een OPEN_BLIK..de wereld in.
  En zie ,,dat het NIET goed ..is.
  Dat hebben we zelf vergald.
  Dus  ( weer) schuld leggend bij het ..FOUTE . geloof.
  Gebaseerd op  GELD...macht..corruptie..leugens en bedrog.
  Dus het Handboek ( zoals is bedoeld voor de mens) is als geloofsboek misbruikt.
  Door een kleine elite,  die ons als basis ...  een verkeerde voorstelling van onze schepper gaven...en nog steeds geven.
  Het geloven gebeurd vanuit de hersenen.
  En zodra men dat verteld aan de gelovigen  vinden ze het niet echt grappig.
   
   
   Anderzijds, is het verhaal van god simpeler dan U denkt.
  Een wezen van buiten deze aarde die zichzelf heeft gedupliceerd.
  Gebruikmakend van zijn superieure techniek en kennis om een Hybride wezen te maken die het prima kon overleven op deze planeet.
   
  Niks mystieks aan dus.
  lees het via onderstaande link.
   
  http://mijnoverdenkingen.blogspot.com/2009/02/darwin-heeft-gelijk.html

  Voor een andere uitleg over ...ONS ...( als mensheid) scheppings verhaal verwijs ik U naar
  onderstaande link.
  Verbaas Uw geconditioneerde hersenen en kijk het hele verhaal uit.
  Bram Vermeulen aan het woord.
  Over onze scheppers.

   
  Een prettige jaarwisseling toegewenst.
  Met een verhelderende KIJK op de wereld in 2012 
   
   
  Dankzij Uw verruimde Bewustzijn
   
   
  Namaste

   
   
   
   
  Lees meer...
  Ik vermoed dat een scheper ( van de mens) noem hem maar god heeft bestaan ( of bestaat).
  Er zullen nog vele volgen vermoed ik.
   
  Het verhaal over god ( en wie onze schepper zou kunnen zijn ) is inderdaad heel oud.
  Ik vermoed bijna net zo oud als het Universum bestaat.
  En dan heb je het alleen nog maar over  "ons" waarneembaar Universum ..( laten we de andere even buiten beschouwing )
  Ten eerste zou ik het willen hebben over "ons" en wat ermee wordt bedoeld.
  En....in  het licht gezien van wat het Heelal zou moeten zijn... en onze plek "daar" weer in.   God is een complexiteit die nou eenmaal niet is uit te leggen in een opperwezen ( wat is dat)?
  Iemand die meer weet en kan ..zowel geestelijk en... als... technisch ?
  De kennis en wijsheid ( wat is wijsheid...) moet je betrekken op dit moment in ons bestaan.
  Het kennis deel wordt continue getraineerd..(laten we het onkunde noemen) door de andere (bet)weters.
  Voor de gelovigen ben ik waarschijnlijk de jeuk in hun (geloofs ) pels.
  En natuurlijk een van DIE bet_weters.
   
  Terwijl ( vinden zij) de wijsheid in pacht hebben.
   
  Maar...
  "Het" totaal niet kunnen bevatten, gevormd door indoctrinatie en opvoedkundige waarden en waarheden( volgens de opvoeders)...ten opzichte hun kinderen... vinden wij vandaag de dag terug bij onszelf.
  Ook.... in ons eigen denken... c q  van wat normen en waarden behoren te zijn.
  Wij zijn gebonden in een tijds blok...( geest).
  In onze huidige  tijdsgeest en het moment van ons bestaan is "HIJ" steeds een bron van discussie.
  Ook duizenden jaren geleden had men hetzelfde probleem.
   
  Nu terug komend op ..wie wij.. ( als mens) zouden  zijn is de laatste duizenden jaren vermoedelijk wel duidelijk geworden.
  Alleen men wil er gewoon niet aan .
  Het terugvallen en afhankelijk opstellen richting een god, heeft de wereld de afgelopen decennia alleen maar rampspoed opgeleverd.
  Men doet alles te pas en te onpas in naam van god en pleegt zelfs moord en doodslag uit zijn naam...   Zijn naam ??  
  Ja.... zijn naam (GOD) een onbegrepen hersenspinsel in de menselijke geest.
   
   
  Eén ( in de ogen van de gelovigen) perfecte foutloze creatuur.
   
  Terwijl het allemaal zo duidelijk is wie god ( onze schepper) is.
  De schepper van de mens...zoals uit vele verhalen, fabels en sage's  blijkt.
   
  Een ..MENS:
   
   
  Een  rechtstreekse voorouder uit een ver verleden, die zichzelf door middel van reproductie op onze planeet heeft proberen te continueren.
   
  Nou het is hem gelukt...7 miljard zijn er onderhand. 

  Hij gebruikte de meest ontwikkelde en slimme en aangepaste primaat om zich te vermenigvuldigen.
  Een Hybride ras ontwikkelend, die zich goed staande kon houden op de wilde planeet die toen de aarde nog was.
   
  The Missing link Explayned.
   
  Een planeet met paradijselijke omstandigheden.
  Dus wetenschappers..zoek niet naar het paradijs  ...je staat er namelijk pressies boven op.
   
   
  De tuin van Eden is dus een heel ander verhaal.
   
  Met bovenstaand gegeven kunnen de gelovigen niets  
  Want hun OPPER_wezen...GOD.. blijkt niks anders te zijn dan gewoon een mens.
   
  De jaren van desinformatie en dogma's en opvoedkundige fouten ( zij wisten het ook niet beter) waren  de schuld van de hoeders van de kerk ... geloof...
   
  Zij gebruikten HUN wetenschap tot het knechten van de onwetende mens..."soortgenoot".
   
  De schriftgeleerden en verdere elitaire machthebbers zoals :
  koningen,
  kardinalen,
  priesters,
  schriftgeleerden.
  Zij deden hun uiterste best om hun geriefelijk leventje in stand te houden.
  Zij vertelden "HUN" verhaal zoals HUN het uitkwam.
   
   
  Waar zij het meeste ( als machthebbers) van konden profiteren.
  Onkunde.... instant gehouden door manipulatie en structurele desinformatie en leugens. Gebaseerd op angst en onwetendheid.
   
  Neergepend in een boek.
  Het zogenaamde boek der waarheid..
  Het boek van onze schepping.
  Het boek waarin verhalen staan.
  Een boek ...die iedereen MOET geloven als de waarheid.
  Het boek waarin het geloof wordt misbruikt.
   
  Misbruik door middel van ... ( halve waarheden) waarheden en leugens en gemanipuleerde (aangepaste) verhalen, over wie de mens en onze schepper zou zijn.
   

  Het ultieme boek der manipulatie...de bijbel..

    Dat ..FEIT..( zo zie ik het)..heeft ons als mens ontzettend geremd in de ontwikkeling van ons universeel bewustzijn.
   
  We zijn gekomen bij het tijdsblok wat het einde der tijden  ( 2) wordt genoemd.
  Het einde der tijden waarvan de Maya’s door middel van een kalender ook al gewag hebben gemaakt.
  Niet 21 dec 2012 maar volgens velen 28 oktober 2011 zou de cirkel volledig zijn afgerond. 
  Dit na vele herberekeningen  en wegfilteren van aantoonbare fouten in de huidige gregoriaanse kalender.
  Ook fouten in de omloop van de aarde ..zon combinatie, van enkele tientallen seconden per jaar, zijn mee berekend.  

  1 ..."Openbaringen"

  Wordt het hoofdstuk genoemd in de bijbel.
  Totaal niet beseffend wat die openbaringen nou pressies inhouden.
  Zal ik het uitleggen hoe ik het zie ?
  Nou...
   
  We zitten er  midden in:
  1 Openbaringen.
  2 .Eindtijd..
  3 Antichrist..
  4 De ( vermelde) terugkomst van Jezus..
  Tjonge ..tjonge ,,het zou wat zijn   zeg...
   
  Alles kan je in één zin stoppen.
  In één tijdsblok.
  Het gebeurd nu..
  OPENBARINGEN:
  ( Wiki Leaks)
  W.orld W.ide W.eb
   
  WWW…volgens sommige geloven  het teken van de duivel.
   
  Het teken der kennis zou ik zeggen....ongesensureerd ( nog wel)
  Veel wat men verteld en als sprookjes wordt afgedaan blijken de waarheid te zijn.   Buitenaardsen bestaan: Ufo’s Bestaan Leefbare planeten buiten de onze ..BESTAAN.
   
  De duivel ( een afvallige engel) genaamd Lucifer..
   
  LICHTBRENGER.

  Hij wist wat er zou gebeuren als Eva zou gaan snoepen van der boom der kennis. Toch ?
  WWW is een tak van dezelfde boom.
  De positie van God zou in het geding komen als men teveel kennis zou vergaren ...toch ? Voor alle duidelijkheid    3 “ DE ANTICHRIST”  is de waarheid ... en  is geen persoon, maar een  “ denkpatroon”
  die  “constatering” FEIT.. zal Christus...en dus God van zijn sokkel  zal halen.
   
  Vandaar de naam antichrist
  En daar zijn ze als machthebbers ( de kerk) als de dood voor.
  Ze zullen hun macht verliezen over de steeds slimmer wordende  mensheid  waar het Universele bewustzijn zich letterlijk zal openbaren in de geest.
   
  De onaantastbare...onfeilbare GOD... “de onbekende “ krijgt een gezicht.
  Lucifer kende de schepper (HIJ die wij god noemen) ...gewoon een mens ..
  Een god met een gezicht.
  E en gezicht ..die je met een beetje fantasie elke morgen aankijkt als je in de spiegel staart. Wat een schokkende ontdekking.

  God was ( IS) een mens.

  NIKS opperwezen...
   
  Iets wat moeilijk is te verkroppen door de kerk misleide en  mishandelede geest van de gelovige.
  Misschien is het zelfs onmogelijk.
  DE tijd zal het ons leren

  Continu bestookt worden met desinformatie ..dat HET als de waarheid wordt gezien.
  Duizenden jaren van foute informatie over god en zijn vrienden en soortgenoten hebben zich in veel geesten onwrikbaar opgeslagen.
  Gelukkig is er hoop.Niet onze voormalige schepper zal ons redden ...Wij zullen het zelf moeten doen ..Maar misschien komt hij alsnog ons redden vanuit de ruimte..
  Met zijn superieure techniek.Ik hoop dat ZELFS HIJ ( de laatste duizenden jaren) zijn verstand heeft gekregen en ons zal helpen.Misschien niet We zullen zien ..

   
   
  We evolueren dan wel heel snel door naar een hoger bestaans niveau.
  Misschien is dat wel de bedoeling Men is ( bijna ) niet meer instaat om de waarheid te accepteren zoals hij is.
  Gelukkig is er hoop en kan men een ander verhaal ( als de waarheid) aan nemen.
  In Duitsland is er wetenschappelijk onderzoek geweest en het resultaat werd gepubliseerd op internet .
  WWW..: ....Wij ..Weten..de Waarheid. MIJN verhaal ...
  In het klein kan men het zich voorstellen alsof men terug gaat naar zijn jeugd, en men komt er op een gegeven moment achter dat Sinterklaas niet bestaat.
  Er zijn veel kinderen die het vertrouwen in hun ouders op dat moment voor de rest van hun leven zijn verloren.
  Gelovigen zullen zich massaal van het geloof afwenden en de leiders ter verantwoording roepen.
  Afgelopen week is het de dag van de waarheid voor onze ( ex ) kopstukken..i.v.b met de Valuta crisis.
  Wouter Bos
  Nout Wellink
  Balkenende,
  Duisenberg enz ..enz..
  Al is de leugen nog zo snel .....
  Dat zal uiteindelijk ook het deel worden van de gelovigen ..met een pijnlijk zelfbesef als resultaat.
  Gelouterd door de waarheid alleen kunnen wij overleven als mens.
  God... en het geloof heeft het doel gediend.
  Steek de hand in onze EIGEN boezum en neem verantwoordelijkheid voor de mens als soort.
  Met liefde en compassie en tolerantie tegen diegene die nog niet zover zijn om MIJN verhaal te accepteren als deel van een “MOGELIJKE”waarheid.
  Met de wetenschap dat dit verhaal nog wel een langer staartje heeft dan die paar duizend jaar (wat wij vermoeden) onze roots kunnen zijn.
  Dat we allemaal mensen zijn met een gemeenschappelijke voorvader ( god genaamd) die al miljoenen jaren rondreist en zich gereproduceerd op zijn reis door het Onmetelijke UNI_versum op zoek naar ......kennis..en wijsheid.
  Lees meer...
  Op hun ziel trappen ?
   
  Door ze de mond te snoeren ?
   
  Terecht wijzen ?
   
  Met welk recht ?
   
  Een leerproces is regelmatig pijnlijk .
   
  Fouten zijn toegestaan.
   
   
  Het kan ook lang duren.
  De wet van de herhaling heeft zijn tijd nodig.
  Voor de zoon van een god liep er nogal veel bloed uit.
  Je zou eigenlijk denken, dat de zoon van een god onkwetsbaar zou moeten zijn.
  En een god zeker.
  Hij zou dus nergens bang voor moeten zijn .
  DIE GOD.
  Waarom krijg ik dan steeds het gevoel dat hij ergens bang voor is ?
   
  Het gevoel dat hij ontmaskerd zou kunnen worden ?
  Openbaringen ...heet de tijd waar in we leven.
  Wat wordt er geopenbaard ?
  De waarheid ..zouden we die te weten komen ?
   "De waarheid in pacht"... die de gelovige denkt te hebben.??
  Zou het een heel andere wending kunnen nemen ?
  Het geloof?
  Ja..k weet het ...
  Maar zij willen niet..
  Kom niet aan HUN zekerheden.
  Zekerheden ....gebaseerd.., op een boek.
  U weet wel welke ik bedoel.
   
   
   
   
  Men geloofd wat in het boek geschreven staat.
  Vele paralellen zijn te vinden in eenzelfde gelijkend verhaal.
   
   
   
  Schokkende en een belediging van jezus en god zullen velen het vinden.
  Zeg ik 
  Hooo ja ?
   
  Jezus is gemaakt door god....( zoon van).
  Toch ..?
  Of was jezus de zoon van de timmerman Jozef en Maria? en dus gewoon een mens ?
  Volgens de overlevering is Maria zwanger geraakt zonder seks te hebben.
  Vroeger leek dat onmogelijk..tegenwoordig weet men  zeker dat het  kan.
  K.I heet het.
  Kunstmatige inseminatie.
  Voor kunstmatige inseminatie heeft men toch een behoorlijke opleiding nodig.
  Het zaad is dus van god..( zoon van) en de moeder is Maria.
  Conclusie: god was een mens.
  Net als U en ik .
  Een hele slimme mens een mens uit de ruimte..
  Ja ..ja.. ik weet U wilt het niet horen.
  Maar ja ...U geloofd met zijn allen dat god de aarde heeft geschapen.
   
  Het boek Genesis
  "In het begin schiep God de hemel en de aarde"
  U wel bekend ..
  Tjah ..de god die de hemel en aarde schiep is niet dezelfde, als diegene die adam em eva zou hebben geschapen.
  Zo machtig is god niet...als mens..
   Let wel ..is Mijn mening.
  Vandaag was Arie Boomsma voor de tv (herhaling van gisteren.)
  Vele vragen en twijfels over de persoon en aard van god spelen regelmatig door zijn hoofd.
  Twijfels noemde hij hetzelf.
  Het intellect doet zijn werk.
  Hij durfde het te benoemen.
  Het denken wordt BEWUST_zijn.
  God zou wel eens groter of kleiner kunnen zijn dan hoe men er als individu er over denkt.
  Voor een ieder verschillend dus,
  De gelovige zal nog raar op zijn neus kijken.
  Als hij de waarheid zal ontdekken.
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...

  Bedankt ..Ellie..

  Dat mijn denken ( en schrijven ) vanuit mijn denken ( ik ) ego..raakvlakken bied in jou denken ..
  'Tjonge ..tjonge..wat een zin ...gnif ..gnif..
  Het ene kan niet zonder het andere denk ik dan.

  Het yin en yang heeft meer raakvlakken ..dan ja ..of ..nee.
  Pro en contra...
  Net zoals zwart ( volgens computertaal ) uit 256 grijstinten bestaat.
  Zelf ben ik nieuwschierig wat wit dan eigenlijk inhoud.
   
  Uit hoeveel witteinten bestaat wit ?
   
  Bekijkt men iets vanuit het wit ..of bekijkt men iets uit het zwart.
   
  Praten we niet eens over de Miljarden (sinds 14 dagen) 7 miljard kleuren in het denken van de mens.
  Ieder mens zijn eigen ( denk) kleur..zijn eigen perspectief...een bijna oneindige combinatie van wegen die 7 miljard gecombineerde mogelijkheden bied.

  De nuances kunnen bekijken, en vanuit het ik.... er een oordeel over kunnen geven, is de mens niet vreemd.
  Het zien.. wordt altijd bekeken vanuit het begin punt.
  Jou eigen  perspectief.
  De basis van jou denken.
  JIJ.... IK..
  Alles gekleurd door observaties en invloeden van wat men ( denkt) waar te nemen.
  Al dan niet beëinvloed  door wat anderen zeggen ... wat zij er van vinden
  Iedereen denkt zijn gelijk te kunnen of moeten  halen of een deel er van.
  Het gaat om het gevoel ..weet ik ..
  Men is van iets overtuigd ..men denkt dat men goed zit ( gevoelsmatig)
  Het gevoel gebaseerd op het denken van het individu... de persoonlijke beleving.
  Het denken gekleurd door   invloeden van buitenaf.
  De mijne net zo goed..als de anderen.
  Men heeft allemaal zijn verhaal.
  Wie er  uiteindelijk gelijk heeft zal niet zo gemakkelijk kunnen worden beantwoord.
  Het zal een mengeling zijn  van meerdere denkpatronen.
  Het probleem is, dat heel veel denken het te weten ..
  Ook ik hoor bij de categorie:  DENKT HET TE WETEN.
  HET..is nou de crux.
  Jullie ...HET.. is niet de mijne..
  Voor een deel ( denk in 7 miljard keer 7 miljard combinaties) als begin punt.
  En hou die van jezelf als basis.
  Dan kun je kijken naar de anderen met of zonder kritiek ..
  Mee kunnen gaan of niet of voor een deel.
  Op zoek naar de waarheid ..
  Waar de gelovigen niet meer aan meedoen.
  Dat komt door de gekleurd heid van het denken en desinformatie over wat HET zou moeten zijn.
  Nooit meer twijfelen over.. HET.. dat doet de gelovige.
  Dat is HET waar zij vrede mee hebben.
  Het onnoembare ondeelbare  onvatbare een plek geven in HUN hoofd.
  Een gedachte die zal ophouden te bestaan bij de dood van het individu..
  Waar ik hier onder een illustratie van zal plaatsen 
  Waar we dan (als bovenstaande nog niet duidelijk is ) mee zullen moeten leren leven.
   
   
   
  Alsnog een prettig weekend allen 
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl